NCMEC raporu ile müstehcenlik suçu / davaları - İzmir Avukat

NCMEC, tam adıyla National Center for Missing and Exploited Children (Kayıp ve İstismar Edilen Çocuklar Ulusal Merkezi) anlamına gelir. NCMEC, Amerika Birleşik Devletleri’nde çocukların kaybolması, çocuk istismarı ve çocuk pornografisi gibi konularda faaliyet gösteren bir kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur.

NCMEC, 1984 yılında, kayıp çocukların bulunması ve çocuklara yönelik istismarı önleme amacıyla kurulmuştur. Merkez, kayıp çocukları bulma çabalarını destekler, çocukların cinsel istismarına karşı farkındalık yaratır ve çocuk pornografisi gibi suçları bildirme ve önleme çalışmalarında yer alır. NCMEC, aynı zamanda ebeveynlere ve çocuklara güvenli internet kullanımı hakkında eğitimler ve kaynaklar sunar. NCMEC, kayıp çocuk raporları alır, bu raporları inceleyerek kayıp çocukların bulunmasına yardımcı olur ve çocuk istismarı vakalarının bildirilmesi ve mücadele edilmesi için işbirliği yapar. Ayrıca, NCMEC, çocukları kaçırma veya istismar etme riski olan bireyleri tanımlayan ve halka duyuran “Çocuk İstismarı İçin En Çok Arananlar” programını yürütmektedir.

NCMEC’nin misyonu, çocukların güvenliğini sağlamak, kayıp çocukların bulunmasına yardımcı olmak ve çocukları istismardan korumaktır. Ayrıntılı bilgi: https://www.missingkids.org/

NCMEC Raporları ve Müstehcenlik Davaları

NCMEC RAPORLARI

NCMEC raporları, çocuk pornosu veya çocukların cinsel istismarıyla ilgili bilgileri içeren raporlardır. NCMEC, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki çocuk pornosu vakalarını inceleyen ve bu suçları bildirme ve önleme çalışmalarında yer alan bir kuruluştur.

NCMEC, çocuk pornosuyla ilgili olarak toplumun dikkatini çekmek ve farkındalık yaratmak için çeşitli faaliyetler yürütür. Raporlar, genellikle çocuk pornosu içeren materyallerin tespit edilmesi, bildirilmesi ve bu suçları işleyenlerin izlenmesiyle ilgili bilgileri içerir. Bu raporlar, çocukların güvenliğini sağlamak ve çocuk pornosuyla mücadele etmek için hukuki süreçlerde kullanılmaktadır.

NCMEC, çocuk pornosu raporlarına yanıt olarak hukuki makamlara ve ilgili kolluk kuvvetlerine yardımcı olur. Aynı zamanda, internet üzerinde çocuk pornosu materyallerini barındıran web sitelerinin kapatılması ve bu tür suçları işleyen kişilerin tespit edilmesi için işbirliği yapar.

NCMEC raporları, çocuk pornosuyla mücadelede çok önemli bir rol oynar ve bu konuda bilinçlenme, önleme ve yasal yaptırım süreçlerine katkı sağlar. Ancak, NCMEC raporları hukuki süreçlerde kullanılmak üzere yetkililere iletilir ve hukuki değerlendirme ve adli soruşturma süreçleri bu raporların ardından yürütülür. NCMEC, öncelikle Amerika Birleşik Devletleri’nde faaliyet gösteren bir kuruluş olup, Amerika’daki kayıp çocuklar ve çocukların istismarıyla ilgili konulara odaklanır. Ancak, uluslararası düzeyde işbirliği yaparak diğer ülkelerdeki benzer kurumlar ve hukuki makamlarla bilgi paylaşımı gerçekleştirebilir. Türkiye, NCMEC ile işbirliği yapan ülkelerden biridir. Dolayısıyla Türkiye’de NCMEC tarafından çocuklara ilişkin müstehcen görüntülerin internet ortamında paylaşıldığı tespit edilmesi halinde, ilgili paylaşımı yapan kişinin IP bilgileri ve varsa sosyal medya hesapları (Facebook, Instagram, Twitter, Google+, Gmail vb.) Türkiye’de Siber Suçlar Daire Başkanlığına gönderilir. Tespit edilen IP bilgisinin gerçek kullanıcısı tespit edilir ve dosya kişinin yaşadığı il savcılığına gönderilir. Neticesinde ise şahıs hakkında müstehcenlik suçundan hukuki işlem başlatılır.

NCMEC / MÜSTEHCENLİK DAVALARINDA YARGILAMA USULÜ

Yukarıda ayrıntılarıyla anlatıldığı üzere, NCMEC raporlarına dayanılarak çocuk pornografisi paylaşımına ilişkin tespitin yapılması, raporun Türkiye’ye gönderilmesi ve Türk adli makamlarınca sorumluların tespit edilmesi oldukça uzun bir süreci kapsamaktadır. Bu husus, yargılamaların yapıldığı iddia edilen paylaşımlardan yıllar sonra başlamasına neden olmaktadır. Dolayısıyla yıllar sonra başlatılan yargılamalarda birçok delilin yok olması ya da toplanamaması sonucu ortaya çıkmaktadır. Buna rağmen hakkında rapor dışında hiçbir delil bulunmayan, bilgisayarları ya da telefonları gibi dijital materyalleri dahi incelenme olanağı olmayan ve emniyetteki ifadesinde suçlamaları açıkça reddeden şahıslar hakkında da sadece rapora dayanarak davalar açılmakta, müstehcenlik suçundan cezalandırma istenmektedir. Birçok teknik husus içeren bu raporları değerlendirmek tamamen mahkemelerin inisiyatifine bırakılmakta, verilen kararlar Yargıtay’a gidememekte; dolayısıyla yurt genelinde uygulama birliği sağlanamamaktadır.

MÜSTEHCENLİK SUÇUNUN CEZASI

Konu, TCK m. 226/3’de düzenlenmiştir.

“Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin üretiminde çocukları, temsili çocuk görüntülerini veya çocuk gibi görünen kişileri kullanan kişi, beş yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu ürünleri ülkeye sokan, çoğaltan, satışa arz eden, satan, nakleden, depolayan, ihraç eden, bulunduran ya da başkalarının kullanımına sunan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır”

Madde metninden de açıkça anlaşılacağı üzere, TCK m. 226/3 uyarınca müstehcenlik suçunun cezası 5 yıldan 10 yıla kadar hapis olarak belirlenmiştir. Oldukça yüksek bir ceza olmasına karşılık davalar Asliye Ceza Mahkemelerinde görülmekte; üst ve alt haddi sebebiyle İstinaf Mahkemelerinde kesinleşmektedir.

NCMEC / MÜSTEHCENLİK DAVALARINA BAKAN AVUKATLAR

Ayrıntılarıyla aktarıldığı üzere NCMEC raporlarına dayanılarak TCK m. 226/3 uyarınca açılan müstehcenlik davaları kişileri çok yüksek bir ceza müeyyidesiyle karşı karşıya bırakmaktadır. Halbuki bu konuda Türkiye’de yargılanan şahısların çoğu, iddia edilen paylaşımı hayatı boyunca hiç görmediğini ifade etmektedir. NCMEC raporu dışında hakkında hiçbir delil bulunmayan kişilerin haklı savunmaları itibar görmemekte, haklarında 5 yıldan başlayan hapis istemli davalar açılmakta ve konu Mahkemenin inisiyatifine bırakılmaktadır. Dolayısıyla bu yargılamalarda kişinin kaderi yargılamayı yapan Asliye Ceza Mahkemesi hakimi ile sanığı savunmaya çalışan ceza avukatı arasındaki hukuki tartışmaya kalmaktadır. Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde, NCMEC / müstetcenlik davalarına bakan avukat arayışlarınızda raporu ve mahiyetini bilen, bilişim sistemlerine hakim; paylaşımın şahsın iradesi dışında sebeplerle (virüsler, trojanlar vb.) yapılmış olabileceğini ve işbu raporların kesin delil niteliği olmadığını anlatabilecek kişilere odaklanmanızı tavsiye ederiz. Genç ve enerjik bir avukat portföyüne sahip ilimiz İzmir’de bu koşulları sağlayan birçok avukat bulunduğu şüphesizdir.

Av. Ramazan Sertan Safsöz

Yorumlar

Avukat 12.07.2024

GSM numaralarımız üzerinden iletişime geçerseniz yardımcı olmaya çalışalım.

öğretmen 16.06.2024

çok mağdurum ramazan bey gerçekten çok korkunç bir suçlama ile karşı karşyayım lütfen yardımcı olun elim ayağım titriyor

Avukat 20.04.2024

GSM numaralarımız üzerinden iletişime geçerseniz ve duruşma takvimimiz uygunsa yardımcı olmaya çalışalım.

ncmec mağduru 11.04.2024

Hakkımda ncmecten balıkesir asliye cezada dava açıldı. Balıkesirde bu konuyu bilen avukat bulamıyorum yardımcı olabilir misiniz bana? Gerçekten masumum.

Avukat 21.06.2023

Haklısınız ancak avukattan ziyade ihtiyacımız olan bilişim sistemlerini anlayan hakimlerin sayısının artması.

mağduriyet 20.06.2023

Kim tarafından neye göre ve nasıl hazırlandığı anlaşılmayan birçok kişinin hayatını karartan anlamsız bir rapor keşke sizin gibi avukatların sayısı daha da artsa.

Avukat 5.06.2023

Öncelikle geçmiş olsun. Afyon ulaşımımızın mümkün olduğu bir yerdi ancak biz yorumunuzu görene kadar 7 günlük istinaf başvuru süreniz geçmiş. Keşke durumun aciliyeti gereği site üzerinden yorum yapmak yerine doğrudan doğruya GSM numaralarımız üzerinden iletişime geçseydiniz. Durumunuza gelince, muhtemelen avukatınız istinaf kanun yoluna başvurmuştur. Başvuruyu inceleyin, duruşma talep edilmemişse talep edin ve heyete doğrudan doğruya konunun teknik hususlarını anlatmaya çalışın. Verilen ceza 5 yılın üzerinde olduğu için istinaftan olumsuz dönmesi halinde kararın Yargıtay yolu açık olacak ancak duruşmalı yargılama için bunun son şansınız olduğunu unutmayın. O yüzden duruşmalı yargılama için elinizden geleni yapmanızı öneririm.

sezgin 4.06.2023

avukat bey ilk duruşmada 6 yıl ceza aldım avukatım hiç birşey anlatamadı nasıl olduğunu anlamadık göz açıp kapayıncaya kadar hakim cezayı verdi çıkardı bizi. ne yapmalıyız 7 gün istinaf süresi var diyor bahsettikleri resmi hayatımda hiç görmedim ne bilgisayarımda birşey çıktı ne telefonumda dosyanın buradan dönme ihtimali varmıdır siz yardımcı olabilirmisiniz vekalet versem? dosyam afyonda cevabınız çok önemli benim için teşekkürler

Avukat 11.05.2023

Rica ederim, GSM numaralarımız üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

bülent 10.05.2023

Aydınlattığınız için teşekkürler Ramazan bey en kısa sürede iletişime geçeceğim.