Asliye Ceza Mahkemelerinde görülen davalar - İzmir Avukat

Asliye Ceza Mahkemeleri, tıpkı hukuk mahkemeleri gibi kanunlarla özel olarak bir mahkemenin işaret edilmediği yargılamaların yapıldığı mahkemelerdir. Bir başka deyişle, TCK ya da özel ceza kanunları herhangi bir suç için bir mahkemeyi işaret etmiyorsa, o suçun yargılaması asliye ceza mahkemesinde görülür.

Asliye Ceza Mahkemelerinde görülen davalar ve Avukat önerileri.

Hukuk sistemimizde Asliye Ceza ve Ağır Ceza olmak üzere iki tür ceza mahkemesi vardır. (Sulh Ceza Mahkemeleri lağvedilmiş, yerine kurulan Sulh Ceza Hakimlikleri ise mahkeme niteliğini kaybetmiştir. Kanun koyucu bazı özel suç tipleri için Ağır Ceza Mahkemelerini görevli tutmuştur. Bu suçlar aşağıdaki gibidir:

1- Kasten öldürme suçu

2- Taksirle ölüme neden olma suçu

3- Neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama suçu

4- Yağma suçu

5- Nitelikli dolandırıcılık suçu

6- Hileli iflas suçu

7- Zimmet, rüşvet ve irtikap suçları

8- Resmi belgede sahtecilik suçu

9- Anayasal düzene karşı işlenen suçlar

10- Üst sınırı 10 yıldan fazla ceza içeren suçlar. (Örnek: Uyuşturucu ticareti, cinsel istismar vs.)

 

Asliye Ceza Mahkemelerinde hangi tür davalara bakılır? Bu sorunun cevabı nettir. Yukarıda tek tek sayılan ya da betimlenen suçlar haricinde kalan tüm ceza davaları asliye ceza mahkemesinde görülür. Ağır Ceza Mahkemelerinin aksine, Asliye Ceza Mahkemelerinde tek bir hakim bulunur. Asliye Ceza Mahkemelerince verilen ve hüküm niteliği taşımayan ara kararların itirazı Ağır Ceza Mahkemelerince incelenir (tutukluluk kararlarına karşı itiraz gibi). Asliye Ceza Mahkemelerinde duruşma savcısı da bulunmaz. (CMK’ya göre bulunması ön görülmekte ancak personel yetersizliği sebebiyle bu uygulamaya geçiş sürekli olarak ertelenmekte.)

İzmir’de Asliye Ceza Avukatı tavsiyesi diye bir kavram var mıdır?

Uygulamada İzmir’de de ülkemizde de avukatlar arasına asliye ceza / ağır ceza avukatı ayrımı yoktur. Bazı avukatların kendisini ağır ceza avukatı şeklinde tanımlamaları da gerçekçi değildir. Herhangi bir ceza avukatı için Mahkemeler arasında bir ayrım ya da branşlaşma söz konusu olamaz. Ceza hukuku konusunda tecrübeli her avukat asliye ceza mahkemelerinde görülen davalara bakabilir, hukuki destek verebilir. Branşlaşma “ceza hukuku” alanında sağlanır. Ceza davalarının görüldüğü mahkemelerin kıstas olarak ele alınması uygulamada görülmemektedir. Dolayısıyla asliye ceza mahkemelerine özel bir tavsiye mümkün değildir.

Asliye Ceza Davalarında avukat seçiminde neye dikkat edilmelidir?

Yukarıda da izah edilmeye çalışıldığı üzere asliye ceza davalarını ceza davalarından ayırmak mümkün değildir. Dolayısıyla ceza hukuku alanında çalışan ve uzmanlaşmış her avukat, iyi bir asliye ceza avukatıdır. Avukat seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar ise önceki makalelerimizde yer almaktadır. Göz atmanızı öneririz.

Av. Ramazan Sertan SAFSÖZ

Yorumlar