Fetö davalarında etkin pişmanlık - İzmir Ceza Avukatı

Fetö davalarında uygulanan etkin pişmanlık hükümlerine geçmeden önce, çok daha genel uygulama alanı bulunan etkin pişmanlık hükümlerinden ve mevzuat kaynağından söz etmek istiyorum.

Konu, çoğunlukla düşünülenin aksine Ceza Muhakemeleri Kanununda değil, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda her bir suç yönünden ayrı ayrı düzenlenmiştir. Bu yönüyle sıkla karıştırılan gönüllü vazgeçme hükümlerinden ayrılır. Gönüllü vazgeçme hükümleri genel bir hüküm olup TCK’da düzenlenen ve eylemine uyan her suçta uygulama alanı bulabilirken etkin pişmanlık hükümleri sadece kanunda açıkça belirtilen suçlarda uygulama alanı bulabilecektir. Gönüllü vazgeçmenin ne olduğu hususuna ise bir başka yazıda değineceğiz.

ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİNİN UYGULANACAĞI SUÇLAR

Bu yönüyle değerlendirdiğimizde, Türk Ceza Kanunu 93. maddesinde düzenlenen “organ ve doku ticareti”, 110. maddesinde düzenlenen “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, 168. maddesinde düzenlenen “mal varlığına karşı suçlar”, 192. maddesinde düzenlenen “uyuşturucu ticareti”, 201. maddesinde düzenlenen “parada sahtecilik”, 221. maddesinde düzenlenen “örgüt”, 248. maddesinde düzenlenen “zimmet”, 253. maddesinde düzenlenen “rüşvet”, 269. maddesinde düzenlenen “iftira”, 274. maddesinde düzenlenen “yalan tanıklık” ve 293. maddesinde düzenlenen “firar” suçlarında etkin pişmanlık hükümleri uygulanabilecektir.

Etkin pişmanlık hükümlerinin uygulama alanı bulduğu suçlar incelendiğinde, hepsinin süregelen suçlar olduğu görülecektir. Örnek vermek gerekirse, kasten yaralama suçuna konu eylem tek bir olaydan ibaret olacağından, eylemin sona ermesinden itibaren etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması mümkün değildir. Daha açık bir anlatımla, suçtan pişman olmak etkin pişmanlıktan yararlanmak için yetmez, kanunda belirtilen koşulların bulunması gerekir.

Fetö Davaları – İzmir Avukat Ramazan Sertan Safsöz

Fetö Davalarında Etkin Pişmanlık

Önceki yazılarımızda Fetö davaları ve avukat seçimlerinde dikkat edilmesi gerekenlerden bahsetmiştik. Henüz okumamış olan takipçilerimizin göz atmasında yarar var.

FETÖ davalarının özel bir tipi sayılacak TSK mensuplarına özgün olan ankesörlü ardışık arama davaları hakkında yazımızı da okuyabilirsiniz.

Yukarıda etkin pişmanlıktan ve uygulama alanı bulduğu suçlardan kısaca bahsettik. Şimdi konuyu fetö davaları üzerinden ele almaya çalışalım.

Konu 5237 s. kanun m. 221’de düzenlenmiştir.

TCK m. 221: (1) Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu nedeniyle soruşturmaya başlanmadan ve örgütün amacı doğrultusunda suç işlenmeden önce, örgütü dağıtan veya verdiği bilgilerle örgütün dağılmasını sağlayan kurucu veya yöneticiler hakkında cezaya hükmolunmaz.

(2) Örgüt üyesinin, örgütün faaliyeti çerçevesinde herhangi bir suçun işlenişine iştirak etmeksizin, gönüllü olarak örgütten ayrıldığını ilgili makamlara bildirmesi halinde, hakkında cezaya hükmolunmaz.

(3) Örgütün faaliyeti çerçevesinde herhangi bir suçun işlenişine iştirak etmeden yakalanan örgüt üyesinin, pişmanlık duyarak örgütün dağılmasını veya mensuplarının yakalanmasını sağlamaya elverişli bilgi vermesi halinde, hakkında cezaya hükmolunmaz.

(4) Suç işlemek amacıyla örgüt kuran, yöneten veya örgüte üye olan ya da üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen veya örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişinin, gönüllü olarak teslim olup, örgütün yapısı ve faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili bilgi vermesi halinde, hakkında örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçundan dolayı cezaya hükmolunmaz. Kişinin bu bilgileri yakalandıktan sonra vermesi halinde, hakkında bu suçtan dolayı verilecek cezada üçte birden dörtte üçe kadar indirim yapılır.

(5) Etkin pişmanlıktan yararlanan kişiler hakkında bir yıl süreyle denetimli serbestlik tedbirine hükmolunur. Denetimli serbestlik tedbirinin süresi üç yıla kadar uzatılabilir.

(6) Kişi hakkında, bu maddedeki etkin pişmanlık hükümleri birden fazla uygulanmaz.

Madde metnini okuduğunuzda, düzenlemenin suç örgütlerine ilişkin olması ve terör örgütlerinden bahsetmemesi dikkatinizi çekmiştir. Bunun sebebi terör suçlarının düzenlendiği Terörle Mücadele Kanununun 7. maddesi ile terör suçlarına uygulanacak madde olarak TCK m. 314’e atıfta bulunması, TCK m. 314/3’de ise “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçuna ilişkin diğer hükümler, bu suç açısından aynen uygulanır.” hükmünün yer almasıdır. Dolayısıyla terör örgütü üyeliğinden yargılanan şahıslar yönünden de TCK m. 220 ve TCK m. 221 uygulanacaktır.

Bu bilgiler ışığında madde metni incelendiğinde iki husus öne çıkmaktadır. Uygulamada da sık karşılaşılması nedeniyle bu hususları ayrı ayrı açıklayalım.

HAKKINDA FETÖ’DEN SORUŞTURMA AÇILMADAN – YAKALANMADAN ÖNCE ETKİN PİŞMANLIK

Kişi hakkında halihazırda bir soruşturma ya da kovuşturma yokken, varsa dahi bu hususta bilgisi yokken ve bilgi sahibi olması imkansızken (dosyalardaki gizlilik nedeniyle) kişinin kendi rızasıyla teslim olması ve örgüte ilişkin faydalı bilgiler vermesi halinde kişi hakkında fetö / pdy terör örgütü üyeliğinden cezaya hükmolunmaz.

Faydalı bilgilerden kasıt, emniyetin bilmediği ya da şüphelenmesine rağmen yeterli delil bulamadığı hususlarda verilen bilgilerdir. Daha önce fetö/pdy soruşturması geçirmemiş ancak örgüt mensubu olduğu bilinen kişilerin isimlerinin verilmesi en sık uygulanan yöntemdir. Bununla birlikte, uygulamada hakkında fetö/pdy konusunda soruşturma ya da kovuşturma açılmış çok sayıda kişinin isminin verilmesi durumunda da etkin pişmanlık hükümleri uygulanmaktadır.

HAKKINDA FETÖ’DEN SORUŞTURMA AÇILDIKTAN – YAKALANDIKTAN SONRA ETKİN PİŞMANLIK

Şahıs hakkında fetö/pdy terör örgütü üyeliği suçundan soruşturma açılmış ve şahsın ifadeye çağrılmış / gözaltına alınmış olması ya da şahsın bir şekilde hakkında açılan soruşturmadan haberdar olmuş olması halinde de etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanılabilir. Bu durumda da yine emniyete faydalı bilgiler sunulması beklenir. Bu bilgilerin yukarıda da anlatıldığı gibi soruşturmalarının aydınlatılması noktasında fayda sağlaması halinde, şahıs hakkında 1/3’ten 3/4’e kadar ceza indirimi yapılır.

Etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması durumunda hangi bilgilerin faydalı bilgi olarak değerlendirileceği hususlarında fetö davalarına bakan tecrübeli avukatlardan destek alınması kesinlikle önerilir.

FETÖ DAVALARINDA ETKİN PİŞMANLIK VE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI (HAGB)

Birçok kişinin merak ettiği, yakalandıktan sonra etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan fetö sanıkları hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması (hagb) kararı verilip verilemeyeceğidir.

Kısa bir hesaplama yapmak gerekirse, terör örgütü üyeliğinden yargılanan şahıslar hakkında 7.5 yıl – 15 yıl arası hapis cezası istemiyle dava açıldığını düşünürsek, mahkemenin alt hadden 8 yıl ceza vermesi ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdiği cezadan 3/4 indirim yapması ve iyi halden 1/6 indirim uygulaması halinde, verilecek ceza 2 yılın altına ineceğinden hagb kararı verilebilecektir. Yeter ki hagb’nin diğer koşulları da bulunuyor olsun.

Fetö davalarında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasına ilişkin önemli bir Bölge Adliye Mahkemesi kararını incelemek için tıklayınız: https://www.safsoz.com/feto-ankesor-etkin-pismanlik-ceza-indirimi-istinaf-karari/

Fetö davalarında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasının idari disiplin soruşturmalarına ve idari davalara etkisi konularını ise bir başka yazıda işleyeceğiz. Görüşmek dileğiyle.

Av. Ramazan Sertan Safsöz

Yorumlar

Avukat 12.07.2024

Duruşmada aynı savunma ve beyanlarınızı tekrar etmelisiniz. Muhtemelen İlk Derece Mahkemesince Yargıtay'ın bozma ilamına uyulmak suretiyle tam hadden (3/4) ceza indirimi uygulanacak ve koşullarının oluşması halinde hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilecek.

acil yardım!! 10.07.2024

Merhaba Ramazan bey. İlk sorguya alındığımda etkin pişmanlıktan yararlandım ve tüm bildiklerimi anlattım. Üyelikten ilk derece mahkemesi 2 yıl 6 ay ceza verdi, istinaf onadı ve yargıtay etkin pişmanlık hükümlerinin üst hadden yapılmamasını hukuka aykırı bulup bozdu. Yani cezayı fazla buldu. İndirimi 2/3 ve 1/6 şeklinde yapmışlardı. Şimdi ilk derece mahkemesinde tekrar dosya açıldı ve bir hafta sonra duruşmam var. Sizce bu duruşma da ne yapmalıyım ve beraat ,hagb, erteleme? nasıl sonuçlanır. Sonuca tekrar itiraz, istinaf veya temyiz hakkım olacak mı? Cevap verirseniz çok minnettar olacağım.

Avukat 9.06.2023

Maalesef denetim bir yıl uygulanacaktır.

Kaan 7.06.2023

Merhaba. Fetö davasında bir yakınım etkin pişmanlıktan faydalandı ama 5 yıl 10 ay ceza aldı. Denetimli serbestlik 2 yıl alma imkanı var mı? Yoksa kesin 1 yıl mi uygulanır? Teşekkür ederim.

Avukat 2.06.2023

Yargılamayı doğru yürütmeniz halinde “ceza verilmesine yer olmadığı” kararı alabilmeniz de mümkün.

Didem 1.06.2023

Merhaba , geçen sene sonu savcılık ifadeye çağırdı. İfadeye gittiğimde etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum deyip ifademi bu şekilde verdim. Bylock sebebi ile soruşturma açılmış. Dava açıldı. Savcılık sonrası emniyette detaylı ifade verdim ve İçlerinde askeri lise öğrencisi olan 20 kişi teşhis ettim. HAGB den faydalanmam mümkün olur mu ? Haziran ayında mahkemem olacak.

Avukat 31.05.2023

Bu aşamada pek mümkün görünmüyor.

Üniversiteli 30.05.2023

Etkin pişmanlıktan hagb alıp kurum ihraç talep ediyor sizce idare mahkemesinden dönme ihtimali var mı

Avukat 20.05.2023

Merhabalar, muhtemelen Yargıtay ilk kararı bozup yöneticilikten açılan dava ile birleştirilmesini isteyecek; dosya yeni açılan dava üzerinden devam edecektir.

Adem 19.05.2023

Merhaba Ramazan bey. Epk dan 3 yıl 1 ay ceza aldım üyelikten. Dosya yargıtayda . Şimdi ise yöneticilikten yeni bir dava açılmak üzere mütalaa vermiş savcı ankara 18 ağır yetkisizlik verip marasa göndermiş dosyayı. Nasıl bir sonuç çıkar ve ne yapmamız lazım.

Avukat 24.03.2023

Geçmiş olsun. HAGB zor bir ihtimal ancak cezada indirim yapılacaktır.

Yakup 23.03.2023

Merhaba avukat bey, ben 6 yıl 3 ay hapis cezası aldım ilk mahkemeden. Şuan istinafa itiraz ettik. Dosyada ankesör var askeri lise öğrencisiydim. İstinafta etkin pişmanlıktan yararlansam hagb alabilir miyim? ya da 2 yılın üstünde ceza verirler mi?

Avukat 21.03.2023

Geçmiş olsun. Üzücü olmuş, çok benzer durumlarda beraat kararlarımız mevcut. Muhtemelen küçük şehir adliyelerinden birinde yargılanmışsınızdır. Umarım istinaf aşamasında lehinize karar verilir. CEVAPLA

Nuray 20.03.2023

Ramazan bey merhaba jandarma kurumunda astsubayım etkin pişmanlıktan faydalandı ve 2 yıl altı ceza aldım dosyayı istinaf taşıdık bugün itibari ile mesleki hayatımda ankesör bylock banka hesabı gibi hiç bişey yok lise döneminde yaş reşit olmadığı zamanlarda ders çalışma maksatlı bir kaç kere gitmiştim bunlar doğrulandı ama beraat alamadım sonuç ne olur.

Avukat 9.03.2023

Cevap verebilmek için dosyanız hakkında daha fazla bilgiye ihtiyacımız var.

Gulden 8.03.2023

Ramazan bey benim davami yargitay onadi 1yil 9 ay infaz verildi ama hamilelikten dolayi 1 yil denetimli serbestlik verildi o da bitti 11 ekim de teslim olmam.grrektigi söylendi bir çıkar yol var midir sucsuz yere cocuklarim küçük

Avukat 7.03.2023

Örgüt üyeliğinden değil propaganda yapmaktan yargılanıyor olmalısınız. Dolayısıyla etkin pişmanlık hükümleri sizin için geçerli değil. Hakkınızda hayırlısı olsun.

Mehmet pekince 6.03.2023

Sayın Avukat Bey Mardin Artuklu ilçesinde ikamet etmekteyim 3 defa ayrı ayrı yıllarda Instagram üzerinden FETÖ/PYD ile ilgili yanlı yorumlar yazdım. Bugün Avukat nezdinde ifadem alındı. İfademde yazdığım yorumları bana gösterip sundular hesap bana ait ancak yorumları ben yazmadım dedim yalan beyanda bulundum halbuki o yorumları ben yazdım. Cezam ne olur çok pişmanım pişman olduğumu belirteceğim mahkeme de ancak etkin pişmanlık ta ismini vereceğim kişi yada kişiler yok sadece pişmanım desem bu durumda ne ceza alırım

Avukat 25.02.2023

Dosya Yargıtay tarafından onanıp kesinleşene kadar olan her aşamada dilekçe yazılabilir, gönderilen dilekçeler dikkate alınır.

demet 24.02.2023

Merhaba, 3 yıl 4 ay ceza aldım. Dosyam şuan yargitayda ve ilam incelemesinde şeklinde görünüyor. Yargitayda bulunan dosyalarda hangi aşamada dilekçe yazılabilir. Çıkan karara dilekçe ile dönüşte bulunmamiz mümkün müdür.

Avukat 16.02.2023

Çok belirsiz ve yargılandığınız mahkeme inisiyatifinin önemli olduğu bir durum. Tam had dahil olmak üzere en yüksek hadden ceza indirimi alma ihtimali için duruşma gününü beklemeden mahkemeye dilekçe yazmanızı ve etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde yeniden ifadenizin alınabilmesi için emniyete müzekkere yazılmasını talep etmenizi öneririm. Böylece mahkemede savunma yapmadan etkin pişmanlıktan yararlanmış olursunuz ve örgütsel konumunuza uygun faydalı bilgiler vermeniz halinde emniyetten lehinize bir etkin raporu aldırırsınız. Bu durumda tam hadden indirim ile HAGB’ye dönüşebilecek bir ceza almanız mümkün ancak başta da belirttiğim gibi tüm bunları yapmanıza rağmen tam hadden ceza indirimi almanız mahkemenin inisiyatifine bağlı. 3/4 değil de 2/3 gibi indirimler uygulaması halinde hükmedilecek ceza HAGB sınırının üstünde kalabilir. Çok sınırda hükümlerle karşı karşıyasınız. Yapacağınız en küçük hata ya da yanlış zamanlamada yapılan herhangi bir işlem telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabilir. Bu yüzden bulunduğunuz ilden tecrübeli (sadece fetö bakmış olması yetmez, daha önce sizinle aynı aşamada etkin yapılan dosyalara bakmış) bir avukatla yola çıkmanız yararınıza olacaktır.

Ömer K. 15.02.2023

Merhaba ardisik arama davasında emniyetteki ifademde etkin pişmanlıktan faydalanmak istemediğimi belirttim. Şimdi dosya ağır cezada sanık durumundayım. Etkin pişmanlıktan bu aşamada yararlanabilir miyim.? Yararlanabilirsem ceza indirimi hangi oranlarda olur

Avukat 25.01.2023

Hayır, yanlış anlamışsınız. Denetime uymazsanız denetim dosyası kapatılır ancak bahsi geçen sürenin infazına cezaevinde devam olunur.

Engin 24.01.2023

Avukat bey etkin pişmanlık kapsamında 1 yıl deneyimli serbestlik uygulanmaya başladı, 10 Kasım 2021 tarihli denetimli serbestlik yönetmeliği 73 maddede olan etkinliklere uyulmazsa toplum içerisinde takibi yapılır süre sonunda dosya kapatılır diyor. Yani bana verilen bu denetim planına uymazsam yaptırımı yok şeklinde anlıyorum doğrumu? size zahmet bir cevap verirmisiniz.

Avukat 5.01.2023

Süreci bundan sonra da doğru yürütür ve herhangi bir hata yapmazsanız HAGB alabilirsiniz.

Halid 4.01.2023

Merhaba ilk yakalanmada etkin pişmanlıktan faydalanmak istedik 15 kisi teşhis ettik by lock 3 kez giriş olmuş fakat görüşme içeriği yok 20 gün sonra mahkememiz var nasıl bir sonuç çıkar sizce

Avukat 11.11.2022

Dosyanızı incelemeden Yargıtayca bozulup bozulmayacağını bilemeyiz. İnfaz konusunda ise örgütlü suçlarda açığa çıkma imkanı yoktur maalesef. Dolayısıyla 2 yıl 2 ay 23 gün olan cezanızın infazında 3/4 koşullu salıverilme, 12 ay denetimli serbestlik uygulanacaktır. Yatarınız (2 yıl 3 ay üzerinden hesaplarsak) 8.25 ay olacaktır ve infazın tamamı kapalıda gerçekleşecektir.

İdris 10.11.2022

Merhaba avukat bey feto uyeliginden ilk derece mahkemesi 3 yil 4 ay ceza verdi. Bu ceza yargitayda bozuldu bölge mahkemesi tekrar yargılama yaptı 2 yil 2 ay 23 gün ceza verdi.ben bunu tekrar temyiz etcem bozulma durumu olurmu ilk in de olduğu gibi yoksa direk ceza onama mi olur. Birde 2 yil 2 ay 23 günün yatari nedir bilgi verir senin sevinirim açık ceza evi imkanı oluyormu orgutlu suclara.

Avukat 27.10.2022

3/4 koşullu salıverilme – 12 ay denetim şeklinde hesaplayabilirsiniz, yani; 10 ay 15 gün tamamı kapalıda.

Esra 26.10.2022

Avukat bey fetö davası etkin pişmanlık hükümleri doğrultusunda 2yıl 6 ay aldım . Cezanın yatarı nedir?

Avukat 1.08.2022

Örgütlü suçlarda açığa çıkma uygulaması yoktur maalesef. Yatarınız 10 ay 15 gündür. Bu süreden tutuklulukta geçirdiğiniz 5.5 ayı düşünüz, kalan sürenin infazı kapalı cezaevinde gerçekleşecektir.

ademistan 31.07.2022

Avukat bey merhaba. Etkin pişmanlıktan faydalanarak 2 yıl 6 ay ceza aldım. Daha önce 5 buçuk ay yatarım oldu. Ceza kesinleşti ve ilam infaz belge elime ulaştı. İnfaz uygulamaları ile ilgili bilgi vermeniz mümkün müdür? Cezanın 1/3 ünü kesinlikle kapalıda yatmamız mı gerekiyor yoksa son 1 yıl açık ceza evi uygulaması mı uygulanır? Şimdiden teşekkürler.

Ahmet 26.07.2022

Çok teşekkürler Ramazan bey

Avukat 25.07.2022

Mevcut konjonktürde imkansız maalesef ancak yine de dava açmanızı, Türkiye’de konjonktürün her zaman değişebileceğini ve dava açma hakkınızı kaybetmemenizi öneririm.

Ahmet 24.07.2022

Ramazan bey merhabalar Fetö den dolayı Hagb aldım.İdare mahkemesine dava açsam göreve dönme ihtimali olur mu teşekkürler.

Avukat 11.07.2022

HAGB verilmediyse ya sabıkanız vardır ya da 2 yılın üzerinde hapis cezası almışsınızdır. Bu iki ihtimalde de dosyanız kesinleştiğinde cezanızın infazına geçilecektir. Ne kadar yatacağınız sorusunun cevabını ise ancak ceza miktarını belirtmeniz halinde verebiliriz.

yardım 10.07.2022

Etkin yaptım ama hagb verilmedi yatacakmıyım yardım lütfen

Avukat 2.07.2022

Uygulamada sıkça yaşanan bir durum. Size önerim, Emniyete değil de doğrudan doğruya İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına etkin pişmanlıktan yararlanmak amacıyla ifade vermek istediğinizi belirten yazılı bir başvuru yapmanız. Bu başvuruyu yapmanız ve bir örneğini nezdinizde bulundurmanız halinde ilgili emniyet kapınızı ne zaman çalarsa çalsın, sizi hangi tutanakla yakalarsa yakalasın yakalama öncesi etkin pişmanlık hükümleri uygulanacaktır.

muhammet 1.07.2022

Ben bizzat gittim izmir terör amirliğine etkin yapmak istiyorum diye ama ifademi almadan geri gönderdiler biz gerekirse çağırırız dediler. Yakalama öncesi etkin uygulatmak istiyorum ama çok korkuyorum artık onlar gelip beni alırlar diye ne yapabiliriz yardımcı olurmusunuz aradım sizi fakat kapalıydı teliniz

ERHANAYHAN 29.06.2022

avukat bey balıkesirden erhan ben.0 hagb almıştık sayenizde ama denetim çağırdı şimdi beni. kahrımızı çok çektiniz sizi rahatsız etmeden internetten araştırma yapmak istedim ama ne olduğunu bulamadım

Avukat 19.06.2022

Etkin pişmanlık indirim oranı tam hadden uygulanmamıştır. İki ihtimal var, ya ilk alındığınızda değil de aşamalarda etkin pişmanlıktan yararlandınız (örneğin dava açıldıktan sonra) ya da örgütsel pozisyonunuza uygun bilgi vermediniz. İlk seçenek söz konusuysa yapacak pek bir şeyiniz yok, Yargıtay’ın görüş değiştirmesine bağlı durumunuz. İkinci seçenek ise vermiş olduğunuz ifade ve savunmalarınızı avukatınızla gözden geçirmenizi ve gerekirse istinaf mahkemesince değerlendirilmek üzere ek beyanda bulunmanızı öneririm.

emekli 18.06.2022

avukat bey cvap verirseniz çok sevinirim etkin pişmanlıktan yararlandım ama 2 yıl 1 ay hapis verildi o yüzden hükmün açıklanması alamadım dosyam istinafta şuan ne yapmalıyım

Avukat 4.06.2022

Normal Nuran Hanım. Bazı Savcılıklar etkin pişmanlıktan yararlanan kişilerin vermiş oldukları bilgilerin faydalı bilgi olup olmadığı yönünde ilgili Şube Müdürlüğünden (TEM Şube de olabilir KOM Şube de) rapor aldıktan sonra dava açıyorlar ve bu da dosyanın Savcılık aşamasında ciddi zaman kaybetmesine yol açıyor. İzmir ve benzeri metropollerde ise Savcılıklar ifade sonrası doğrudan doğruya dava açma yoluna gidip ilgili araştırmaları Mahkemeye bırakmakta. Dolayısıyla davalar çok daha hızlı açılıyor. Muhtemelen küçük bir ildedir dosyanız, endişelenmenizi gerektirir bir şey yok. Takipsizlik ihtimalini ise maalesef zayıf görmekteyim.

Efecan 3.06.2022

Ballandirarak anlatmışsın isim verdim diye…Aferin sana…

nuran 2.06.2022

Ramazan bey 2020 temmuz ayında alındım yaklaşık 14 isim verdim hala davam açılmadı takipsizlik almış olabilirmiyim?

Avukat 3.01.2022

Duruşma takvimimiz uygunsa yardımcı olabiliriz. Bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Ali 2.01.2022

Yazı için teşekkürler avukat bey. SAdece İzmirdeki davalaramı bakıyorsunuz yoksa bursadaki davamıza bakma imkanınız varmı şi,mdiden teşekkürler