Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçu

Konut dokunulmazlığını ihlal suçu bir kişinin konutuna rızası olmadan girmek ya da rızasıyla girdikten sonra rızasına karşı olarak konutundan çıkmamak şeklinde tanımlanabilir. Konut dokunulmazlığının ihlali hakkında düzenlenen kanunla kişilerin mülkiyet hakları ve hürriyet hakları korunmaktadır.

Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçunun Cezası

Bir kişinin konutuna, rızasına aykırı bir şekilde giren ya da rızasıyla girdikten sonra da buradan çıkmayan kişi, en az 6 ay en fazla 2 yıl hapis cezasıyla cezalandırılır. Bu anlamda fail hakkında yapılan soruşturma ve kovuşturma ile malikin rızasına aykırı bir şekilde girilen konutun ya da kiracının, evde oturan, yaşayan bir kişinin ya da kişilerin şikayetçi olması gereklidir.

Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçunun Unsurları

Bir kimseye ait konuta ya da konutun eklentilerine rızası dışında girilmesi gerekir. Konut, insanlar tarafından yaşamsal ihtiyaçların karşılanmış olduğu kapalı olan bir mecrayı ifade eder. Bu bakımdan konutta yaşayan kişinin kiracı ya da konutun maliki olması gerekmez. Kişinin konutta devamlı kalmak maksadıyla oturmasının da suçun işlenmesi yönünden bir önemi bulunmamaktadır.

Önemli olan konu burada kişinin rızası alınmadan konutuna girilmiş olmasıdır. Bir kişiye ait olan konuta kişinin rızası dâhilinde girilse bile, konut sahibi kişinin, konutuna gelen kişiyi konutunu terk etmesini istediği zaman konuttan ayrılması gerekir. Ayrılmadığı durumda ise kişi, konut dokunulmazlığı ihlali suçu işlemiş olur.

Bir kişinin iş yerine ya da eklentilerine rızası olmadan girmek ya da rızasıyla girdikten sonra da iş yerinden rızasıyla çıkmaması durumunda konut dokunulmazlığı suçu işlemiş olur.

Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçunun Nitelikli Halleri

Konut dokunulmazlığı suçunu ağırlaştıran nitelikli haller şunlardır:

  • Suçun gece işlenmesi,
  • Suçun cebir ya da tehdit kullanılarak işlenmesi,
  • Suçun silahla işlenmesi,
  • Suçun birden fazla kişi ile işlenmesi,
  • Suçun kişinin tanınmayacak hale getirmesi şeklinde işlenmesi,
  • Suçun var olan ya da var sayılan örgütler tarafından korkutucu güç kullanılarak işlenmesi,

Suçun kamu görevinin sağlamış olduğu nüfuzu kötüye kullanılmasıyla işlenmesi gibi durumlar suçu ağırlaştıran durumlardır. Suçun işlenmesi esnasında kasten yaralama suçu nedeniyle ağırlaşmış hallerinden birisinin oluşması halinde kasten yaralamaya ilişkin olan hükümler uygulanır. Bu bakımdan fail hakkında kasten yaralama suçu hakkında da soruşturma ve kovuşturma işlemi yapılır.

Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçunda Şikâyet

Konut dokunulmazlığının ihlali suçu hukuken şikâyete bağlı suçlardandır. Şikâyet, suçlar hakkında soruşturma ve kovuşturma açılabilmesi için ön şarttır. Şikâyete bağlı suçlarda şikayet hakkı, fiilin ve failin açığa çıktığı tarihten 6 ay içinde kullanılan bir haktır. Bu bakımdan suç mağdurunun, 6 aylık bir süre içinde şikâyetçi olduğu durumu ve kişiyi yazılı ya da sözlü bir şekilde beyan etmesi gerekir.

Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçunda Zaman Aşımı

Konut dokunulmazlığı ihlali suçunda zaman aşımının dolması durumunda dava düşer. Bu suçun zaman aşımı süresi ise 8 yıldır. Fakat suç nedeniyle fail hakkında verilen karar hapis cezasına hükmolunması ile zaman aşımı süresi toplam 10 yıl olacaktır. Dolayısıyla 10 yıllık bir sürede infazı gerçekleşmeyen mahkûmiyet hükmü de zaman aşımına uğramış olacaktır.

Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçunda Uzlaştırma

Uzlaşma, suçun faili ve mağdurunun anlaşması şeklinde tanımlanması mümkün olan ceza hukuku kurumudur. Bu suçun uzlaştırma durumu mümkün olan bir durumdur. Bu bakımdan soruşturma sırasında suçun işlendiği yönünde şüphe varsa savcılık, var olan dosyayı uzlaştırma bürosuna yollar. Uzlaştırma evresi, suçun soruşturmaya başlanmadan ya da dava sırasında başvurulması mümkün olan ceza hukuku kurumudur.

Yorumlar