Trafik Kazalarında Maddi ve Manevi Tazminat

Trafik kazası en az bir motorlu aracın bulunduğu kazada bedensel yaralanma ve ölüm gibi olayın gerçekleşmesidir tazminatı ise bu gerçekleşen kazada üçüncü kişinin araba, arazi bir mal varlığına zarar gelmemesi sonucu zarara uğrayan kişinin kazadan sorumlu kişiye tazminat davasıdır.

Kaza da Haksız Fiil Olabilmesi İçin Gerekli Olan Durumlar

Zamanaşımı, mahkemenin yetkisi ve tazminatın tutarı gibi pek çok neden sıralanabilir.

Tarfik Kazalarında Maddi Ve Manevi Tazminat Davasında Zaman Aşımı Süresi Nedir

Zaman aşımı süresi takip edilmeli bu süre kazanın olduğu an başlıyor. Trafik kazasında yaralanan yada zarar gören kişi kazayı yapan kişiyi öğrendikten sonra iki yıllık zaman aşımı süresi bulunmaktadır.

Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davasını Kimler Açabilir

Trafik Kazası geçiren kişi tazminat davası açabilir. Hayatı boyunca çalışma hayatında sıkıntı taşıyabileceği için maddi tazminat açabilir ve uğradığı bu trafik kazasında üzüntü durumu için manevi tazminat da isteyebilir.

Ağır bedensel bir kayıpla sonuçlanan bir trafik kazasında kaza geçiren kişinin annesi, babası, eşi veya çocuğu sadece manevi tazminat açabilmektedir.

Ölüm ile sonuçlanan trafik kazalarında ise yaşarken ondan destek alan herkes dava açabilir. Örneğin annesi, babası veya varsa eşi ve çocukları bunların destek aldığını ispatlamaya gerek yoktur fakat amcası, nişanlısı gibi kişiler eğer destek aldığını islatlayabilirlerse onlarda dava açabilirler.

Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davası Kime Karşı Açılır

  • Trafik kazası sonucunda bir yaralanma, ölüm varsa herhangi bir malvarlığına zarar gerçekleşmişse aracın sürücüsüne maddi ve manevi tazminat davası açılabilir.
  • Aracın sahibi yani işleteni olarak kabul edileceğinden ona da dava açılabilmektedir.
  • Aracın işletenine de dava açılabilir yalnız eğer araç üzerindeki ekonomik getiriniz kendisine gecmediğini aracın harcamalarından vs. sorumlu olmadığını kanıtlayabilirse ceza almaz.
  • Trafik kazasında aracın zorunlu mali sorumlusu olan sigorta şirketi de ceza alır ve işletene düşen hukuki sorumluluğu zorunlu olduğu sigorta limitine kadar verebilmesi gerekir.

Ölümlü Trafik Kazası Tazminat Davasında Hangi Zararlar İstenebilir

  • Ölen kişinin ailesi elem ve keder duydukları için manevi tazminat da bulunabilirler.
  • Ölen kişinin her türlü cenaze masrafı karşılanmalıdır.
  • Eğer kişi yoğun bakımda kalmışsa veya hastaneye yatırılmak zorundaydı kişinin bütün hastane masrafları giderilmelidir.

Trafik Kazalarında Manevi Tazminat Nasıl Belirlenir

Trafik kazalarında aslında manevi tazminatın amacı zarara uğrayan kişide biraz huzur uyandırmaktır. Davacı kişileri zenginleştirmek değildir. Mahkeme manevi tazminatı belirlerken

Olayın nasıl meydana geldiği, tarafların kusur durumunu ve tarafların ekonomik durumlarını göz önünde bulundurarak karar vermektedir.

Trafik Kazası Manevi Tazminat Miktarı Nasıl Belirlenir

Yaralamalı trafik kazalarında ve 2009 yıllarında eğer davalı tamamen suçluysa 10.000 TL manevi tazminata karar verilirdi.

Yaralamalı trafik kazası neticesinde bir maluliyetin bulunmayışı sebebiyle kazada çocuğun yaşı küçükse yaralarının erken iyileşeceği göz önünde bulundurularak babaya 10.000 TL ve anneye 10.000 TL verilmesi uygun görülmüştür.

Ölümlü trafik kazalarında kendi çocuğu yüzde yirmi beş suçlu bulunan aileye anne baba ayrı ayrı olarak 7.000 TL manevi tazminat verilir ve bu oldukça düşük bir miktardır.

Tazminata neden olan olay bir iş kazası da olabilir bu durumda iş kazasına uğrayan kişiye iş kazası maaşı bağlanmış ise bağlanan maaş tazminat miktarından düşürülmektedir.

Yorumlar