İsmet Kaptan Mah. Sezer Doğan Sk. No: 4, MAB İş Hanı (Hilton Yanı) K: 2, D: 201 Çankaya - Konak / İzmir
tr

SGK Primlerinin Eksik Yatması Durumunda İşçinin Yapması Gerekenler

26.10.2020
10.389

İşverenlerin, işçileri her zaman sigortalı bir şekilde çalıştırma yükümlülüğü bulunmaktadır. Uygulanan cezai işlemler artık birçok işyerinde sigortasız işçi bulunmamasını sağlamıştır. Ancak işçilerin sigorta primlerinin doğru yatmama durumu hala devam eden sorunlar arasında yer alır.

İşyerlerinde işçilerin maaşları yüksek olsa da işverenler asgari ücret üzerinden sigortalarını yatırırlar. Normal şartlarda sigorta primlerinin SGK’ya eksiksiz yatırılması işverenin asli görevleri arasında yer alır. Sigorta primlerinin eksik yatması işçi tarafından talep edilen bir durum olsa dahi işverenin bunu kabul etme yetkisi bulunmaz.

İşçiler maalesef karşılarına gelen iş tekliflerini kaçırmamak amacıyla eksik yatan sigorta primlerini kabul ederler. Ancak bu durumda birçok farklı yönden zarar gördükleri inkâr edilemez bir gerçektir.

Başlıklar

SGK Primlerinin Eksik Yatmasının İşçiye Zararları Nelerdir?

İşçiler genellikle maaş günlerinde ellerine geçen parayı önemserler. Sigortalarının yattığını bilmek onlar için yeterlidir. Ancak sigorta primleri doğru miktarda yatmıyorsa bunun birçok olumsuz sonucu ortaya çıkar. Bu sonuçlar uzun vadede kendisini gösterdiğinden çalışanlar ilk dönemde bunu önemsememektedir.

İşyerinde sigorta primlerinin eksik yatması söz konusuysa işçilerin emeklilikleri bundan etkilenmektedir. Çalışanların emekli olabilmeleri için devlet tarafından belirlenen iş gününü doldurmaları gerekmektedir. Bu günün doldururken ödenen primler göz önünde bulundurularak emekli maaşları belirlenir. Eğer SGK primleri eksik yatıyorsa emeklilik döneminde alınacak olan maaşlar da düşük seviyede kalacaktır.

İşçinin gördüğü bir diğer zarar ise kıdem tazminatında ortaya çıkar. İşçinin kendi elinde olmayan sebeplerden ötürü işten çıkarılması durumunda işverenler tarafından kıdem tazminatı ödenmesi gerekli olacaktır. Kıdem tazminatı, işçinin çalıştığı her yıl için 1 yıllık brüt ücreti kadar olur. SGK primi eksik yatırılırsa alınacak olan tazminat bu değer üzerinden hesaplandığı için düşük seviyede olacaktır.

SGK Primlerinin Eksik Yatması Durumunda İşçinin Yapması Gerekenler

SGK Primlerinin Eksik Yatması Durumunda İşçinin Yapması Gerekenler

SGK Primlerinin Eksik Yatırılması Durumunda İşverene Uygulanan Yaptırımlar Nelerdir?

İşverenlerin bilgisi dahilinde işyerindeki sigorta primlerinin eksik yatmasıdurumunda işverenler için idari para cezaları uygulanmaktadır. Yargı tarafından belirlenen cezaların belirli bir zaman aralığında ödenmesi talep edilir.

Bunun yanı sıra işçiler tarafından hizmet davaları açılır. Bu davaların sonucuna göre eksik primler gecikme zamlar ile ödenmek zorunda kalacaktır.

SGK Primlerinin Eksik Yatırılması Durumunda İşçinin Hakları Nelerdir?

SGK primleri eksik bir şekilde yatırılan işçilerin bu konuda çekingen davranmaması ve her zaman haklarını korumaya özen göstermesi gerekmektedir. Atılabilecek adımlar çok karmaşık olmayan ve son derece olumlu sonuçlar ortaya çıkaran adımlardır.

Sözleşme Feshi ve Kıdem Tazminatı

Sigorta primleri eksik bir biçimde yatırılan işçiler bunu sebep göstererek işlerinden ayrılmak hakkına sahiptirler. İstedikleri zaman bu durumu sebep göstererek sözleşmelerini feshetme hakları bulunmaktadır. Sözleşmenin süreli ya da süresiz olması fark yaratmaz.

Normal şartlarda sözleşmeler işçi tarafından feshedildiğinde kıdem tazminatı alınamamaktadır. Ancak sigorta primlerinin eksik yatmasıdurumu söz konusu olduğunda işçiler kıdem tazminatlarını da rahatlıkla alacaklardır. SGK primlerinin eksik olduğunu göstermek adına dava açılması gerekli olduğundan kıdem tazminatı dava sonucunda belirlenen SGK primi üzerinden hesaplanır.

Hizmet Tespit Davası

İşçilerin atması gereken en önemli adım hizmet tespit davası açmaktadır. Bu dava hem işverene hem de SGK’ya açılmaktadır. Açılan davalar sonucunda işçilerin bugüne kadar aldıkları maaşa göre yatırılan SGK primleri incelenir. Sonrasında yargı tarafından durum karara bağlanır.

Hizmet tespit davasının sonucunda işverenin eksik yatırdığı primlerin tamamını yatırması kararı çıkar. Ayrıca bu primler faizli bir şekilde yatırılacaktır. Bu durumda işçiler direkt olarak bir gelir elde edemezler. Yalnızca emekli maaşları daha yüksek seviyede olacaktır.

 

Ziyaretçi Yorumları - 1 YORUM
  1. Murat dedi ki:

    istifa dilekçesi verdikten sonra da bu başvuruyu yapıp haklarımızı alabiliyor muyuz? sadece prim hesaplanıp prim mi ödeniyor yoksa kıdem tazminatı da yatırılabiliyor mu? istifa dilekçesinin nasıl hazırlanıp verildiği önemli mi?

Hukuki sorularınız için Bizi Arayabilirsiniz: