İsmet Kaptan Mah. Sezer Doğan Sk. No: 4, MAB İş Hanı (Hilton Yanı) K: 2, D: 201 Çankaya - Konak / İzmir
tr

Boşanma davası hangi mahkemede açılır?

03.09.2019
3.331

Boşanma davasında yetkili mahkeme, aile mahkemeleridir. Aile mahkemelerinin olmadığı yerleşim alanlarında asliye hukuk mahkemeleri, aile mahkemesi sıfatıyla işlem yaparlar.

Başlıklar

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası açmak için davanın türüne karar verilmelidir. Çekişmeli boşanma davaları, boşanmak isteyen tarafın tek olması, bir tarafın diğer tarafla anlaşamadığı konular bulunması ya da nafaka konusunu açığa kavuşturamamaları gibi durumlarda açılır. Anlaşılamayan konular bulunması durumunda çekişmeli boşanma davası açılır. Açılan davanın türü her ne olursa olsun, dava aile mahkemesine açılır. Dava herhangi bir İzmir Avukat marifetiyle açılabileceği gibi asaleten açılmasında da herhangi bir engel yoktur. Davanın açılması için taraflardan birinin aile mahkemesine başvuru yapması gerekmektedir. davayı açan tarafın karşı tarafı bilgilendirmesi gerekmez. Davalı taraf, hakkında açılan boşanma davasından evine gelen celp ile haberdar olabilir.

Boşanma davası dilekçe örneği göz önüne alınarak açılacak boşanma davası, tarafların mahkemeye teşrif etmesi gereken gün baz alınarak celple sabitlenir. Çekişmeli boşanma davasında karşı tarafa tebligat gönderme, boşanma cevap dilekçesi, veya ön inceleme aşaması gibi adımlar kullanılır. Eğer davayı bir İzmir Avukat yürütüyorsa, tebligatlar ona gider, davada avukat yoksa tebligatlar asaleten size gelir. Bu kapsamda mahkeme kararıyla boşanmak isteyen tarafın iddiaları değerlendirilir. Ön incelemede, mahkemede dile getirilen iddialar incelenir ve boşanmak için yeterli sebebin olup olmadığına bakılır. Tarafların, çekişmeli durumlarını çözmeleri halinde imzalayacakları protokol kapsamında boşanma kararı verilir ve protokol kapsamında alınan kararlar onanır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma davası açmak için herhangi bir adliye kullanılabilir. Çekişmeli boşanma davası gibi ikamet eden adrese yakın olma şartı aranmamaktadır. Taraflar, uygun gördükleri bir adliyede direkt olarak dava açabilir ve tek celsede ayrılabilir. Anlaşmalı boşanmanın en önemli unsuru, anlaşmalı boşanma protokolü olarak görülmektedir. Aile mahkemesi, mahkeme öncesi tarafların hazırladığı protokol kapsamında karar alarak tarafların kendi aralarında aldıkları kararlara saygı duyulur.

Boşanma Davası İçin Gerekli Belgeler

Boşanma davası açarken gerekli olacak belgeler şu şekilde sıralanabilir:

  • Boşanma davası dilekçesi
  • Çocukların varlığı durumunda çocuklara ait T.C. kimlik belgesi
  • Tarafların nüfus cüzdan fotokopisi
  • Avukat zorunlu unsur değildir ancak özellikle protokolün hazırlanması teknik bir husus olduğundan hukuki yardım almak faydalı olacaktır.

Belirtilen belgelerle aile mahkemelerine boşanma davası açılabilmektedir. Davanın açılması için en uygun mahkemenin yeri, davalı tarafın yerleşim yerine, davacı tarafın yerleşim yerine ya da tarafların evli oldukları dönemde kaldıkları ikamet adresine yakın aile mahkemesine açılabilmektedir.

Boşanma Davasına Gerekçe Göstermek

Boşanma davasına gösterilecek gerekçe, mahkeme tarafından araştırılmaktadır. Boşanma davasını açan taraf, mahkemeye somut bir neden sunmalıdır. Bu kapsamda sunulacak nedenler, şiddetli geçimsizlik gibi yüzeysel ancak can sıkan nedenler olabileceği gibi, aldatma, ortak konutu terk gibi özel sebepler olabilmektedir.

Taraflar, boşanma dilekçesinde belirtilen nedenleri yargılama işleminin devam etmesi sürecinde ispatlamalıdır. İspat, tanıklar, kayıtlar ya da olay yerinin incelenmesi gibi yollarla gerçekleşebilmektedir. Bu kapsamda istenen şekilde gerekçenin ispat edilememesi durumunda boşanma davasının reddi meydana gelir. Davayı açan taraf, hem dava açma nedenini ispatlamalı, hem de karşı tarafın kusurlu olduğunu ispatlamalıdır. Davayı açan kişinin neden olarak gösterdiği olay, kendi kusuruna dayanıyorsa, açılan dava reddedilir. Anlaşmalı boşanmada ise, herhangi bir neden aranması, nedenin ispat edilmesi ya da tarafların kusurunu ispatlama işi meydana gelmemektedir.  Boşanma davasında harçlar ve giderler, mahkeme veznesine peşin olarak yatırılır. Mahkemeye sadece dilekçenin gönderilmesi dava açılması için yeterli değildir. Mahkeme, önce toplam harç ve harcamaların miktarını veznede görmek istemektedir. Bu tutar yaklaşık 800 – 1000 TL arasında olabilmektedir. Ücret, davada dinlenecek tanık sayısına, başka kurumlardan belge istenip istenmeyeceğine ve davaya ait diğer etmenlere göre değişkenlik göstermektedir.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Hukuki sorularınız için Bizi Arayabilirsiniz: