Boşanma Davası Tazminatları Nasıl Ödenir?

Eşlerin evliliklerini bitirme kararı almasının ardından boşanma davaları açıklamaktadır. Bu davalar genellikle hizmet alınan avukatlar tarafından açılır. Davaların sonunda eşler birbirinden ayrılırken belli başlı sorumluluklar edinebilirler. Çocukların velayeti, nafakalar ya da maddi ve manevi tazminatlar eşlere mahkeme tarafından yüklenen sorumluluklar olacaktır.

Boşanma davalarında her zaman tazminatlardan söz edilmez. Eşlerden herhangi bir tanesi maddi ya da manevi yönden zarar görmüşse bu durumda tazminat talepleri yapılmaktadır. Eğer boşanma davalarında aldatma ya da cana kast etme gibi durumlar varsa bunlarda manevi tazminat talepleri gerçekleşebilmektedir. Bir tarafın kusurlu olduğu boşanmalarda mahkemeler tazminatların verilmesine hükmedebilir.

Boşanma davalarında tazminat ödenmesine karar verilmişse tazminat ödemeye yükümlü olan eş bunu kısa süre içerisinde ödemelidir. Mahkemeler kişinin ekonomik durumu ve ödemesi gereken tazminat bedeli göre bir süre tanır. Bu süre içerisinde tazminatların ödenmesi gereklidir. Tazminatlar elde ödenebildiği gibi banka hesabına da yatırılabilir. Bunun karşılığında avukatlar tarafından hazırlanmış olan belgeler her iki eş tarafından imzalanacaktır. Böylece ödemeler resmiyet kazanır.

Ödemek Zorunda Kalınan Tazminatlar Taksitle Ödenebilir mi?

Maddi ve manevi tazminat davalarından çıkan kararlarda ödenecek olan bedel çok yüksek seviyelerde olabilmektedir. Bu durum tazminatı ödemekle yükümlü olan eşin işini ciddi anlamda zorlaştırmaktadır. Bazı durumlarda tazminatlar ödenemez ve bu her iki taraf için de sorun yaratır. Böyle durumlarda taksit seçeneği devreye girer.

Boşanma Davası Tazminatları Nasıl Ödenir?

Mahkemeler hiçbir zaman tazminatın taksitle ödenmesi konusunda bir karar vermezler. Ancak bu aşamada ödemekle yükümlü olan eşten bir talep gelirse bu talep diğer eşe ve onu temsil eden avukata iletilir. Tazminatı alacak olan taraf taksitle ödenmesinde bir sakınca bulmazsa bu kararlarını resmiyete dökerler. Gerekli belgeler hazırlandıktan sonra tazminatlar taksitle ödenebilmektedir.

Boşanma Davası Tazminatları Ödenmezse Ne Olur?

Boşanma davalarının sonucunda mahkemeler herhangi bir tarafın tazminat ödemesine karar verirse kişinin bu tazminatı ödeme mecburiyeti başlar. Eğer bu konuda eşler disiplinsizlik gösterirler ve tazminatı ödemezlerse bu durumda karşı tarafın icra takibi başlatma hakkı olacaktır. Avukatlar aracılığıyla zaman kaybedilmeden icra takibi başlatılır.

İcra takibinin başladığı tazminatı ödemeyen eşe bildirilmektedir. Bu bildirimin ardından tazminat ödemeyen kişinin sahip olduğu mal varlıkları bloke edilecektir. Hiçbirinin satışına ya da benzeri bir şekilde kullanımına izin verilmez. Bu dönemde eşlerin tazminatları ödemesi ve icra takibini sonlandırması gerekir. Aksi halde haciz işlemlerine başlanacaktır.

Boşanma Davasında Tazminat Alınması İçin Ne Yapılmalı?

Boşanma davalarında maddi ya da manevi tazminat talebi olan eşler bunu avukatlarına iletirler. Bu aşamada üç farklı seçenek yer almaktadır. İlk olarak anlaşmalı bir boşanma durumu söz konusu olur. Bu durumda avukatlar tarafından bir protokol hazırlanır ve gerekli tüm maddeler bu protokole eklenir. Nafakalar, velayet ve tazminat konularında eşlerin vardığı hükümler burada açık bir şekilde dile getirilecektir. Anlaşmalı boşanma davalarında tazminatlar bu şekilde protokole eklenerek alınabilir.

Çekişmeli boşanma davalarında ise iki farklı seçenek ortaya çıkar. İlk olarak boşanma davaları sırasında taraflardan bir tanesi maddi ya da manevi tazminat taleplerini net bir şekilde karşı tarafa iletebilirler. Burada mahkemeler tazminatın ödenmesine ya da tazminatın gerek olmadığına karar verebilecektir. Boşanma davaları sonuçlandığında tazminat işlemleri de yürürlüğe girer.

Son seçenek ise boşanma davalarının sonrasında tazminatlar için ekstra bir dava açılmasıdır. Eğer boşanma davaları sırasında herhangi bir şekilde tazminattan bahsedilmemişse avukatlar yeni bir tazminat davası açarlar. Bu tazminat davasının 1 sene içerisinde açılması gerekir. Aksi halde kazanılmış olan bu haktan feragat edilmiş olunacaktır.

Yorumlar