Boşanma Davasında Tanıklık

Boşanma davasında tanıklık, oldukça fazla önem arz etmektedir. Peki tanık nedir? Tanıklara ilişkin yasal düzenlemeler nelerdir? Boşanma davası için bildirilmiş olan tanıkları değiştirmek mümkün mü? Boşanma davasında kimler tanıklık yapabilir? Tanıklık yapmak zorunlu mudur? Tanığın duruşmaya gelmemesi durumunda ne olur?

Boşanma Davasında Tanık Nedir?

Tanık, olmuş olan bir olaya beş duyu organının her biri ya da bir kaçı yardımı ile bilmiş ve vakıf olan kişiye denir. Beş duyu organından kast etmiş olduğumuz şey ise görme, duyma, işitme, koku, ve tatma duyu organlarından bir tanesi yardımı ile söz konusu uyuşmazlığın olduğu konuyu bilmek ve konuya vakıf olmak gerekmektedir.

Bu yüzden tanık denilen kişi saymış olduğumuz 5 duyu organı yardımı ile söz konusu olay hakkında bilgi sahibi olan kişiye denilir. Bir olay hakkında tanığa başvurulduğunda tanık söz konusu olay hakkında bilgi vermelidir ve verdiği bilgilerin de nedenini açıklamak zorundadır.

Tanıklara İlişkin Yasal Düzenlemeler Nelerdir?

Konumuz boşanma davasına dayalı olduğu için bu tür davalar hukuk yargılaması niteliğinde olan davalardır. Bu nedenle boşanma davasında tanıklar ile ilgili bilgi almak için Hukuk Muhakemeleri Kanununun tanık ile ilgili hükümlerine bakılmalıdır.

Boşanma davasında tanıklık, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununca düzenlenmiştir. Ayrıca Hukuk Muhakemeleri Kanununda tanıklık ile ilgili birçok düzenlemeler de bulunmaktadır. Tanıklar ile ilgili düzenlemede, tanıkların nasıl çağrılması gerektiği, nasıl dinlenmesi gerektiği ve nasıl değerlendirmeleri gerektiği yer almaktadır.

Boşanma Davasında Bildirilmiş Olan Tanıkları Daha Sonra Değiştirmek Mümkün Mü?

Tanık listesi sunulurken bazı belirlenmiş olan katı kurallar mevcuttur. Bu katı kurallardan bir tanesi ikinci tanık listesi yasağıdır. Bu yasağın anlamı ise birinci tanık listesi düzenlenip belirlenen sürede sunulduktan sonra tanık ya da tanıkların eklenemez olmasıdır. Başka tanklar eklenemeyeceği gibi ileri sürülen tanıklar da değiştirilemez. Bu kuralın yalnızca iki istisnası vardır.

Bu istisnalar şunlardır:

  1. Tanık olan kişinin ölmesi
  2. Tanıklık için adı yazılan kişinin tanıklıktan çekilme hakkını kullanması

Bu durumlar sonucunda yeni tanıklar eklenebilmektedir. Yeni eklenecek tanıklar için ikinci tanık listesi hazırlanır ve belirtilen sürede verilmek zorundadır.

Boşanma Davasında Kimler Tanıklık Yapabilir?

Boşanma davasında ilk aşamada tanıklık yapmaya yetkili kişiler olayı bilen ve 5 duyu organından herhangi biri yardımıyla olaya şahitlik eden kişidir. Fakat tanıklık yapacak olan kişi olayın taraflarından herhangi biri olamaz. Tanıklık yapacak olan yakın akrabalar tanık olarak dinlenmektedir. Fakat yakın akraba bile olsa tanıklıktan çekilme hakları bulunmaktadır. Örneğin; bir baba evladı için isterse tanıklık yapabilir, istemezse ben tanıklık yapmak istemiyorum diyerek tanıklıktan çekilme hakkını kullanabilir.

Boşanma Davasında Tanıklık Yapmak Zorunlu Mu?

Boşanma davasında taraflarca tanık gösterilmiş olan kişiler tanıklık yapmak zorundadır. Bunun nedeni ise yargısal faaliyetlerin devletin temel yetkisi ve kapsamı altında olmasından kaynaklanmaktadır. Herhangi bir davada uyuşmazlığı çözülmesi devletin görevidir, vatandaşın ise ödevidir.

Devletin bir diğer temel görevi ise adaleti sağlamaktır. Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre taraflarca yazılmış olan tanıklar tanıklıkları için çağrılırsa gelmek ve tanıklık yapmak zorundadırlar. Bir boşanma davasında tanık olarak yazılmış iseniz çağrıldığınız zaman gitmek ve doğru bildiklerinizi anlatmak zorundasınız.

Boşanma Davasında Tanık Duruşmaya Gelmezse Ne olur?

Davada tanık olmak bir kamu görevi niteliğindedir. Bu sebepten kanunda belirtilenlerin dışında herhangi bir nedenle tanık tanıklıktan çekilemez. Bu nedenle tanığın duruşmaya katılması icap eder ve doğru bildiği her şeyi eksiksiz anlatması gerekir. Tanık duruşmaya gelmediği takdirde polis zoru ile getirilir.

Yorumlar