İsmet Kaptan Mah. Sezer Doğan Sk. No: 4, MAB İş Hanı (Hilton Yanı) K: 2, D: 201 Çankaya - Konak / İzmir
tr

Adli Sicil Kaydı Nedir? Hangi Bilgiler Sicil Kaydına Kaydedilir?

12.12.2020
9.721

Halk arasında sabıka kaydı olarak da tanımlanan adli sicil kaydı kesinleşmiş mahkeme hükümlerine dayanarak, kişiler hakkında güvenlik tedbirleri ve cezalara ilişkin bilgilerin yer aldığı belgelerdir. Kurala göre güvenlik tedbiri ve ceza içeren her türlü mahkûmiyet adli sicil içerisine kayıt edilir.

İnsanların adli sicil kayıtlarına işlenecek olan durumların mahkeme kararıyla kesinleşmesi gerekmektedir. Mahkemeler devam ederken ve kişinin cezası belirlenmemişken bu durumun adli sicil kaydında gözükmesi söz konusu olmayacaktır.

Bilindiği üzere adli sicil kaydı e-devlet sistemi üzerinden rahatlıkla çıkarılabilmektedir. Birçok farklı sebepten ötürü alınabilen bu belgelerin geçerlilik süresi olduğu unutulmamalıdır.

Başlıklar

Adli Sicil Kaydına Geçecek Olan Bilgiler

Adli sicil kaydına geçecek olan bilgiler kanunlarda net bir şekilde belirlenmiştir. Yukarıda belirttiğimiz gibi eğer mahkeme kararı kesinleşmemişse adli sicil kaydına herhangi bir bilgi yansımaz. Birazdan belirteceğimiz durumların kesinleşmiş olması şarttır.

1- Hapis Cezalarına İlişkin

 • Hapis cezasına mahkûm edilmek,
 • Koşullu salıverilme kararı,
 • Koşullu salıverilme durumunda denetim süresinin uzatılmasına ilişkin karar,
 • Koşullu salıverilme kararının geri alınmasına dair karar,
 • Hapis cezasının infazının tamamlandığı hususu, adli sicil kaydında yer almaktadır.

2- Hapis Cezasının Ertelenmesine İlişkin

 • Denetim süresi,
 • Denetim süreci içerisinde kişinin yükümlülüklere uygun bir şekilde davranması ya da sürecin iyi halli olarak geçirilmesine ilişkin cezanın infaz edilmiş sayıldığı husus,
 • Ertelenmiş olan hapis kararının infaz kurumunda çektirilmesine dair karar, adli sicil kaydında bulunur.

3- Adli Para Cezasına İlişkin

 • Adli para cezasına ilişkin mahkûmiyet kararı,
 • Adli para cezasının ödenmek suretiyle infaz edilmesi,
 • Adli para cezasının tazyik hapsi suretiyle tamamen ya da kısmen infaz edilmesi,
 • Adli para cezasının tazyik hapsinden sonra kalan kısmının ödenmesi, gibi durumlar adli sicil kaydına işlenir.

4- Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırma Mahkûmiyet Haline İlişkin

 • Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırım olarak, güvenlik tedbiri uygulaması ya da adli para cezasına mahkûmiyet kararı,
 • Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırım olarak hükmedilen güvenlik tedbirine uyulmaması durumunda hapis cezasının infazına ilişkin karar,
 • Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırım olarak hükmedilen güvenlik tedbirinde yapılan değişikliklere ilişkin karar, adli sicil kaydına eklenir.

5- Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılmaya İlişkin

 • Kasten işlenen bir suç sebebiyle hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni bir sonucu olarak yoksun kalınan haklara cezanın ertelenmesi sebebiyle getirilen istisnaya ilişkin karar,
 • Mahkûmiyet kararı ile bağlantılı olarak verilen belli bir yetki ya da hakkın kullanılmasının ya da belirli bir meslek veya sanatın icrasının yasaklanmasına ya da sürücü belgesinin geri alınmasına dair karar, adli sicil kaydında bulunmaktadır.

6- Sicil Kaydına İşlenen Diğer Karar ve Cezalar

 • Türk vatandaşı olan bir birey hakkında yabancı mahkemede verilmiş ve kesinleşmiş olan mahkûmiyet kararının Türk hukuku bakımından ortaya çıkardığı hak yoksunluklarına ilişkin olarak Cumhuriyet savcısının isteği ile mahkeme tarafından verilen karar,
 • Ceza mahkûmiyeti kararını bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran, etkin pişmanlık ya da şikâyetten vazgeçme sebebiyle verilen karar,
 • Ceza zaman aşımının dolduğunun tespitine ait karar,
 • Özel ya da genel affa ilişkin kanun ve özel affa ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı,
 • Askeri Ceza Kanunu’na göre verişmiş olan mahkûmiyet kararındaki cezalar,
 • Akıl hastalığı sebebiyle hükmedilen güvenlik tedbirine ilişkin kararlar adli sicil kaydı içerisinde yer alır.

Yukarıda sayılan durumlar yaşandığında adli sicil kaydına eklemeleri yapılacaktır. Sonrasında yeni bir olayın yaşanması eski kayıtların silinmesine sebep olmaz. Yaşam boyu bu durumlardan hangisi gerçekleşirse adli sicil kaydına eklemeleri yapılır.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Hukuki sorularınız için Bizi Arayabilirsiniz: