İsmet Kaptan Mah. Sezer Doğan Sk. No: 4, MAB İş Hanı (Hilton Yanı) K: 2, D: 201 Çankaya - Konak / İzmir
tr

Nafaka borcunu ödemeyen kişinin cezalandırılması istemi

12.08.2019
1.996

Nafakayı diğer alacaklardan ayıran en önemli husus, ödenmediği takdirde ilgili İcra Ceza Mahkemesinden tazyik hapsi ile cezalandırılmasının istenebiliyor olmasıdır. Üstelik bu ceza devlete ödenecek olup borçta herhangi bir eksilmeye de yol açmayacaktır. Dolayısıyla nafaka borçlusunun bu konunun bilincinde olması ve nafaka borcunu ödemeyi aksatmaması gerekmektedir. Alacaklı vekili aşağıdaki dilekçeyi kendi özel durumuna uyarlayarak Mahkemeden cezai yaptırım başvurusunda bulunabilir.

 

BURSA NÖBETÇİ İCRA CEZA MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE

ŞİKAYETÇİ : Destan HÜLLECİBAŞI (T.C.K.N. )
Sezgin Taşıbel Mah. Atatürk Cad. No: 45
Nilüfer / Bursa

VEKİLLERİ : Av. Ramazan Sertan SAFSÖZ

SANIK : İbrahim ÇETİN (T.C.K.N. )

KONUSU : Nafaka borcunu yerine getirmeyen sanığın cezalandırılması istemidir.

AÇIKLAMALAR :

1- Bursa 16. Aile Mahkemesi 2014/564 E. 2015/729 K. sayılı dosyasının 10.11.2015 tarihli kararıyla; tarafların boşanmasına, 500,00-TL tedbir nafakasının dava tarihinden itibaren sanıktan alınarak müvekkile verilmesine karar verilmiştir.

2- Nafaka borcunun tahsili amacıyla sanık aleyhine Bursa 5. İcra Müdürlüğünün 2015/4693 E. sayılı dosyası ile icra takibi başlatılmıştır. Sanık; tahakkuk tarihi 26.04.2018, son ödeme tarihi 25.05.2018 olan borcunu ödememiştir.

3- 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun “Nafakaya İlişkin Kararlara Uymayanların Cezası” başlıklı 344. Maddesinde;
“Nafakaya ilişkin kararların gereğini yerine getirmeyen borçlunun, alacaklının şikâyeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra kararın gereği yerine getirilirse, borçlu tahliye edilir.
Borçlunun, nafakanın kaldırılması veya azaltılması talebiyle dava açmış olması halinde, ileri sürdüğü sebepler göz önünde bulundurularak, tazyik hapsinin uygulanması bu davanın sonuna bırakılabilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

5- Yukarıda açıklanan nedenler ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun ilgili hükmü uyarınca nafaka ilamını yerine getirmeyen sanığın cezalandırılması için Sayın Mahkemenize başvurulması zorunluluğu hâsıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 2004 S. K. m. 344 ve ilgili mevzuat.
DELİLLER :
1- Bursa 16. Aile Mahkemesinin 10.11.2015 tarihli ve 2014/564 E. 2015/729 K. sayılı ilamı
2- Bursa 5. İcra Müdürlüğü’nün 2015/4693 E. sayılı takip dosyası
3- Tanık beyanları
4- İkamesi kanunen caiz her türlü yasal delil

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle nafaka ilamını yerine getirmeyen sanığın 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 344. maddesi uyarınca cezalandırılmasına, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin sanığa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. 11.06.2018

Eki: Vekaletname

Şikayetçi Vekili
Av. Ramazan Sertan SAFSÖZ

Ziyaretçi Yorumları - 2 Yorum
  1. Tülay dedi ki:

    Eski eşim her defasında nafakayı geciktiriyor ve dava açmak zorunda kalıyoruz. Tam dava sürerken borcu ödüyor ve dava düşüyor. Bunun kesin kalıcı bir çözümü yok mu?

    1. Avukat dedi ki:

      Ne yazık ki Tülay Hanım. Yeni bir düzenleme getirilene kadar uygulama bu yönde devam edecek.

Hukuki sorularınız için Bizi Arayabilirsiniz: