İsmet Kaptan Mah. Sezer Doğan Sk. No: 4, MAB İş Hanı (Hilton Yanı) K: 2, D: 201 Çankaya - Konak / İzmir
tr

İş Mahkemelerinde hizmet tespiti davası

27.09.2019
2.528

Menfi Tespit Davası icra takip olayından ya da sonra açılan herhangi bir borcun bulunmadığını gösterme davasıdır.  Dava açılması için Asliye Hukuk Mahkemesi ya da Asliye Ticaret Mahkemesi’ne müracaat edilmesi gerekmektedir.

İcra Takibinden Önce Davanın Açılması

Borcu olan kişinin hakkında icra takibinin olduğuna dair belgesinin olması gerekmektedir. Aksi takdirde iş mahkemesi hizmet ve menfi tespit davası açılamamaktadır.  Bu dava ile birlikte borçlu olan kişi senedin hükümsüz olduğunu ya da vade gününün henüz gelmediğini ileri sürebilme imkanı elde etmektedir. Ödeme emrinin üzerinden 7 gün geçse de Menfi Tespit Davası açılabilmektedir.  Açılan davanın gerçekleştiği mahkemede hakimin takdir yetkisi bulunmaktadır.

İcra Takibinden Sonra Davanın Açılması

Takipten sonra açılan davalarda icra takibinin durdurulması gibi bir durum söz konusu olmamaktadır. Fakat borçlu olan kişiler icra veznesindeki paranın alacaklıya verilmemesi durumunu talep etme hakkına sahiptir. Bu şekilde karşılaşmış olduğu maddi olarak masrafları karşılama imkanı elde edebilmektedirler.

İş Mahkemesi Hizmet Tespiti İçin Süre Ne Kadardır?

Hizmet belirleme davasının açılabilmesi için geçen sürenin 5 yıldan daha fazla olmaması gerekmektedir.  5 senenin sonunda hakkın düşülmesi olayı gerçekleşmektedir. Bu sebepten dolayı sürenin geçmesi halinde herhangi bir dava hakkı bulunmamaktadır. Bunun yanı sıra bazı durumların gerçekleşmesi ile birlikte bu süreye dahil olmayan zaman dilimleri bulunmaktadır. Bu durumlar aşağıda detaylı bir şekilde verilmektedir:

 • İşe giriş bildirgesinin verilmesi
 • Çalıştırılan işçinin kısmi sigortalı çalışıyor olarak gösterilmesi gibi durumlar etkili bulunmaktadır.

İş Mahkemeleri Ve Harçları

Aşağıda iş mahkemelerinde alınan harçlardan bazıları ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Bu bilgiler detaylı bir şekilde verilmektedir:

 • Menfi Tespit Davaları: Nisbi Harç uygulanmaktadır.
 • Menfi Tespit (İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan): Nisbi Harç uygulanmaktadır.
 • Menfi Tespit (Menfi Tespit İİK 89 Kaynaklı): Nisbi Harç uygulanmaktadır.
 • Reddi Hâkim/Hâkimin Çekinmesi İncelemesi: Herhangi bir harç alınmamaktadır.
 • Sendika Faaliyetinin Durdurulması: Maktu Harç uygulanmaktadır.
 • Sendika Yönetim Kurulunun İşten El Çektirilmesi: Maktu Harç uygulanmaktadır.
 • Tanıma Ve Tenfiz Davası: Maktu Harç uygulanmaktadır.
 • Tazminat Davaları: Nisbi Harç uygulanmaktadır.
 • Tazminat (Haksız İhtiyati Hacizden Kaynaklanan): Nisbi Harç uygulanmaktadır.
 • Tazminat (Haksız İhtiyati Tedbirden Kaynaklanan): Nisbi Harç uygulanmaktadır.
 • Tazminat (İş Kazasından Kaynaklanan): Nisbi Harç uygulanmaktadır.
 • Tazminat (İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat İstemli): Nisbi Harç uygulanmaktadır.
 • Tazminat (İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan): Nisbi Harç uygulanmaktadır.
 • Tazminat (Sendika Kanunlarından Kaynaklanan): Nisbi Harç uygulanmaktadır.
 • Tespit Davası: Maktu Harç uygulanmaktadır.
 • Tespit (İşe İade İstemli): Maktu Harç uygulanmaktadır.
 • Tespit (Sendika Kanunlarından Kaynaklanan): Maktu Harç uygulanmaktadır.
 • Tespit (Sosyal Güvenlik Hukuku İle İlgili Tespit Davaları): Maktu Harç uygulanmaktadır.
 • Tespit (Toplu İş Görüşmesi Grev Ve Lokavt Kanunundan Kaynaklanan): Maktu Harç uygulanmaktadır.
 • Tespit (D.İş): Maktu Harç uygulanmaktadır.

Yukarıda yer alan harç miktarlarının ne kadar olduğu ile ilgili bilgilerin öğrenilebilmesi için avukatlara veya barolara müracaat edilmesi gerekmektedir.

Hizmet Tespit Davası İçin İstenen Koşullar

Davanın açılabilmesi için aşağıda yer alan şartların sağlanması gerekmektedir. Bu şartlar şu şekilde verilmektedir:

 • Dava açılan iş yerinin 5510 sayılı Kanun hükümlerinde yer alan maddeleri sağlamalıdır.
 • İddia edilen hizmetin iş yerinde olması gerekmektedir.
 • Hizmetin sigortasız olmaması gerekmektedir.
 • Davanın konusunun uzun vadeli sigortalı olması şartı aranmaktadır.
 • Zaman aşımının olmaması gerekmektedir.

 

 

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Hukuki sorularınız için Bizi Arayabilirsiniz: