İsmet Kaptan Mah. Sezer Doğan Sk. No: 4, MAB İş Hanı (Hilton Yanı) K: 2, D: 201 Çankaya - Konak / İzmir
tr

Davalarda yetki itirazı yapma usulü

26.10.2019
4.604

davalarda yetki itirazı

Yetki itirazına başvurulmasında aşağıda yer alan maddelere dikkat edilmelidir. Bu maddeler şu şekilde verilmektedir:

 • Bazı Mahkemeler yetkinin kendilerinde olduğunu dava süreci boyunca araştırmalıdır. Bununla birlikte tarafların mahkemenin yetkisiz olmasını ifade edebilme hakkına sahiptir. Bazı mahkemeler ise ancak tarafların itirazı ile yetki itirazını değerlendirir.
 • Yetki itirazı davalarında yetkili olan mahkeme dilekçede belirtilmelidir. Mahkemenin ya da mahkemelerin belirtilmemesi durumunda dava açılma işlemi yapılamamaktadır.
 • Yetkisizlik kararlarında yetkili mahkeme de gösterilir.
 • Davalının yetki itirazında bulunmaması halinde dava nerede açılmışsa o mahkeme yetkili olarak gösterilmektedir.

Başlıklar

Dava Şartları Nelerdir?

Aşağıda dava şartları yer almaktadır. Bu şartlar şu şekilde listelenip açıklanmaktadır:

 • Türk mahkemelerinin yargı hakkına sahip olması gerekmektedir.
 • Yargı yolunun caiz olması şarttır.
 • Mahkemenin görevli olması gerekmektedir.
 • Yetkinin kesinleşmesi durumunda mahkemeler yetkili bulunmaktadır.
 • Taraf ve dava ehliyetine sahip olunması gerekmektedir.
 • Dava takip yetkisi olmalıdır.
 • Gider avansın yatırılması gerekmektedir.
 • Daha önce aynı davanın açılıp hala devam etmesi durumunda yeni dava açılamaz.

İlk İtirazlar Nasıl Gerçekleşir?

Aşağıda ilk itirazların neleri kapsadığı ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Bu bilgiler şu şekilde verilmektedir:

 • Kesin yetki kuralının bulunmadığı hâllerde yetki itirazı,
 • Uyuşmazlığın tahkim yoluyla çözümlenmesi gerektiği itirazı,
 • İş bölümü itirazı.

Asliye Hukuk Mahkemesi Yetki İtirazı

Aşağıda dilekçede yer alması gereken unsurlar yer almaktadır. Bunlar şu şekilde listelenebilir:

 • Davalı Ad ve Soyad
 • Davalı T.C. Kimlik Numarası
 • Vekilin Adresi
 • Davacı Ad ve Soyad
 • Davacı T.C. Kimlik Numarası
 • Talep Konusu
 • Açıklama Kısmı

 

 

Dilekçede yer alması gereken yukarıda yer alan bilgiler eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmalıdır.

İş Yargısında Yetki Nedir?

Mahkemenin nerede yapılacağını belirleyen kavrama yetki kavramı denilmektedir. Aşağıda bu kavramla ilgili bazı açıklamalar yer almaktadır. Bu açıklamalar şu şekilde verilmektedir:

 • Genel Yetki Kuralı: Davalı kişinin davanın açıldığı tarihte bulunan mahkemeye genel yetkili mahkeme denilmektedir.
 • İş Davalarında Yetki: İş Mahkemeleri Kanununun yetkiye ilişkin 6. maddesi doğrultusunda davanın açıldığı mahkemedir. Birden fazla yerin olması durumunda davalı olan kişinin bulunduğu herhangi bir yerde bulunan mahkeme yetkili olarak görülmektedir.
 • İş Kazasından Doğan Tazminat Davalarında Yetki: İş kazasının yapıldığı ya da zarara uğranılan yer ve zarara uğrayan işçilerin bulunduğu yer yetkili mahkeme olarak kabul edilmektedir.

Hangi Durumlarda Yargı Yeri Belirlenmektedir?

Aşağıda yargı yerinin belirlenmesinde etkili olan sebepler bulunmaktadır. Bu sebepler şu şekilde açıklanabilir:

 • Davaya bakmakta yetkili olan mahkemenin davayı takip etmesi sürecinde herhangi bir engel ile karşılaşılması durumu,
 • Yargı çevrelerinin sınırlarının belirlenmesinde iki mahkemeden birinde herhangi bir kuşku olması durumunda,
 • İki mahkeme tarafından görevsizlik kararının verilmesi ve bu verilen kararların her koşulda kesin olması gibi durumlardır.

İlamsız Takipte Yetki İtirazı

Yetki itirazı başvuruları icra müdürlüklerinde yapılmaktadır. Bazı istisnai durumlar da olabilmektedir. Kambiyo takiplerinde yapılan yetki itirazları için başvurular icra mahkemesine yapılmaktadır. Yetki itirazları icra takibi işleminden sonra 7 gün geçmeden yapılmalıdır. Yetki itirazlarının icra müdürlüklerine yapılmasından sonra aşağıda yer alan durumlar gerçekleşmektedir. Bunlar şu şekilde verilmektedir:

 • Alacaklı kişi yetki itirazını kabul ederek dosya yetkili icra müdürlüğüne gönderilmektedir.
 • Alacaklı kişi yetkili itirazına başvurulması kabul etmemesi durumunda İcra Hukuk Mahkemesi’ne başvuruda bulunularak yetki imzanın kaldırılması için başvuru işlemi gerçekleşmektedir.

Yukarıda yer alan iki farklı durumdan biri gerçekleşmektedir.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Hukuki sorularınız için Bizi Arayabilirsiniz: