İsmet Kaptan Mah. Sezer Doğan Sk. No: 4, MAB İş Hanı (Hilton Yanı) K: 2, D: 201 Çankaya - Konak / İzmir
tr

Kirasını ödemeyen kiracının tahliyesi işlemleri

23.08.2019
6.641

Her ev sahibinin dileği kiraların gününde ödenmesi ve kiracısı ile ilişkisinin sorunsuz şekilde uzun yıllar sürmesidir ancak ne yazık ki bu dileğin gerçekleşmediği zamanlar oluyor. Uyuşmazlığın en çok yaşandığı alan ise hiç şüphesiz kira ödemeleri.

Peki kiracınız kirasını ödemeyi bırakırsa ne yapabilirsiniz? Kolundan tuttuğunuz gibi evden çıkarabilir misiniz onu? Cevabımız hayır. Kiracının tahliyesi uzun ve meşakkatli bir dizi işlem gerektiriyor.

Bir örnekten çıkarak anlatmak gerekirse, aylık 1.000,00-TL kirası olan bir ev düşünelim. Kiracının yıllık sözleşmesinin olduğunu ve sözleşmenin 6. ayında olduğumuzu varsayalım. Biz burada ev dedik ancak siz genel olarak ticari olmayan tüm gayrimenkuller olarak düşünebilirsiniz. Kiracı bir anda kira ödemeyi kesti ve tüm sözlü ihtarlara rağmen ne kirayı ödüyor ne de evi boşaltıyor. Bu noktada noter üzerinden gönderilecek bir ihtarname dahi işlevsiz kalabilir.

Başlıklar

Peki kiracının evi boşaltması için ne yapmalıyız?

Konu İcra İflas Kanununda karşımıza çıkar. Kanunun ilgili maddelerine göre kiracının tahliyesi için “13 örnek” adını verdiğimiz bir icra takibi başlatıp ödeme emrinin kiracıya tebliği gerekiyor. Bu takip türü hem ödenmeyen kira alacağının ödenmesini hem de evin boşaltılmasını talep eder. Kiracıya giden tebligatta 30 gün içerisinde borcunu ödemesi, aksi taktirde hem alacağın kesinleşeceği hem de İcra Müdürlüğü marifetiyle evin boşaltılacağı tebliğ edilir. Kiracı bu 30 gün içerisinde geçmiş kira borcunu ve takip masraflarını öderse dosya kapanır, evi kullanmaya devam eder.

Ödeme emrine rağmen kiracı borcunu ödemez ve evi boşaltmazsa?

30 günün sonunda kiracı borcunu ödemezse artık evi boşaltmak zorundadır. Peki direkt İcra Müdürlüğü marifetiyle ev boşaltılır mı? Cevap yine hayır. Açılan takip uyarınca İcra Hukuk Mahkemesinden evin tahliyesi için dava açılması gerekmektedir. Burada en çok karıştırılan husus, davanın açılacağı Mahkeme konusunda yaşanmaktadır. Bazen avukatlar dahi kanunu yanlış yorumlayarak, ilişkinin kiracılık ilişkisinden bahisle davanın Sulh Hukuk Mahkemelerinde açılacağını düşünmektedir ve bu yanlış neticesinde büyük zaman kayıpları yaşanmaktadır. Halbuki burada yapılan işlem kiracılık ilişkisinin tespiti değil, zaten tartışmasız olan kiracılık ilişkisi neticesinde doğmuş bir alacağın tahsiline ve evin tahliyesine ilişkindir. Dolayısıyla görevli mahkeme İcra Hukuk Mahkemeleridir.

İcra Hukuk Mahkemesince borcun ödenmediğinin ve evin boşaltılmadığının tespiti üzerine, kiracının evi boşaltması yönünde bir hüküm tesis edilir. İşte bu hükme dayanarak artık İcra Müdürlüklerinin cebr-i icra yetkisi devreye girecektir. Karar uyarınca İcra Müdürlüğü marifetiyle taşınmaza gidilir ve tahliye gerçekleşir.

Peki İcra Müdürlüğü için tahliyeye gidildiğinde borçlu evde olmazsa?

Evin kapısının çilingir marifetiyle açılır, İcra Memurlarınca içeri girilir ve tahliye gerçekleştirilir. Bununla birlikte uygulamada en çok sorun evin içinde kiracıya ait eşyaların olmasından doğmaktadır. Zira en değersiz eşyalar dahi çıkarılıp kapının önüne bırakılamaz. Bir yediemine tevdi ya da ev sahibine yediemin sıfatıyla bırakılması gerekmektedir. 3. kişilere yediemin sıfatıyla bırakılamaz. Yedieminler evdeki eşyaları değersiz bulacağından çoğu zaman bu işe girişmezler ve yediemin sıfatını üstlenmek bizzat ev sahibine kalacaktır. Bu durum ise ev sahiplerine ciddi sorumluluklar yüklemekte, ileride sorunlara ve başkaca davalara yol açabilmektedir. Bu sebepten en makul çözüm bir şekilde bir yediemin ayarlamak ve eşyaların ona teslimini sağlamaktır.

Tahliye işlemleri ortalama ne kadar sürer?

Yukarıda da izah edilmeye çalışıldığı üzere oldu bitti şeklinde yapılabilecek bir işlem değildir tahliye. Sadece İcra takibinin tebliği neticesinde dahi 30 günlük bekleme süresinin olduğu ve İcra Hukuk Mahkemelerinde görülmesi gereken davalar dikkate alındığında, tahliye işlemlerinin netice bulması bazen 1 yılı dahi aşmaktadır. Dolayısıyla bu süreyi göze alamıyorsanız, kiracıyla uzlaşma yoluna gitmenizi öneririz. Zira geçen bu süre ne işlemleri yürütmekte olan avukatın ne de tahliyeyi gerçekleştiren İcra Müdürlüğünün inisiyatifindedir. Tamamen usul işlemleriyle ve Mahkemelerin iş yüküyle alakalıdır.

İzmir’de kiracının tahliyesi davalarına bakan avukatlar var mıdır?

Büromuz dahil birçok avukat bu konuda yetkin ve isteklidir. Bununla birlikte sürecin çok uzun sürmesi ve çoğu zaman ev sahiplerinin durumu kabullenemeyip sorumluluğu avukatlarda bulması nedeniyle avukatlar konuya biraz mesafeli yaklaşmaktadır. Yine de kiracının tahliyesi davasına bakan İzmir avukatı bulmakta zorlanmazsınız.

 

 

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Hukuki sorularınız için Bizi Arayabilirsiniz: