İsmet Kaptan Mah. Sezer Doğan Sk. No: 4, MAB İş Hanı (Hilton Yanı) K: 2, D: 201 Çankaya - Konak / İzmir
tr

İşverenin Haklı Fesih Sebeplerinde Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Uymayan Durumlar

18.10.2020
991

İşverenler istediklerinde çalışanların sözleşmelerini feshedebilirler. İşveren bunun için belirli sebepler sunmazsa karşılığında tazminat ödemek durumunda kalır. Ancak bazı davranışlar işverene haklı fesih imkânı sunmaktadır. Bu durumlar söz konusu olmuşsa ve haklı fesih işlemi gerçekleşmişse işverenin herhangi bir tazminat ödemesine gerek olmaz.

Başlıklar

1- İşçinin İşvereni Yanıltması

İşe alımlarda birçok firma çalışanların özgeçmişlerini inceleyerek kararlarını vermektedir. Özgeçmişlerde belirtilen vasıfların bulunup bulunmadığı işe alım için yapılan görüşmelerde de sorulmaktadır. İşçiler vasıfların kendilerinde bulunduğunu söylemesine rağmen bunlara sahip değilse işverenin haklı fesih işlemini gerçekleştirme hakkı bulunmaktadır.

2- İşçinin Şerefe ve Namusa Dokunacak Olan Davranışta Bulunması

İşçilerin, işveren ya da işverenin ailesi hakkında şerefe ve namusa dokunan sözler söylemesi, hakaretler etmesi bu maddenin gündeme gelmesine sebep olmaktadır. İşveren hakkında etrafta asılsız dedikodular yayan ve söylentiler çıkaran işçiler de işverene haklı fesih imkanı sunmaktadır. İşveren bu hakaret ya da dedikoduları kullanarak fesih işlemini gerçekleştirebilir.

İşverenin Haklı Fesih Sebeplerinde Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Uymayan Durumlar

3- İşçinin Bir Başka İşçiye Cinsel Tavizde Bulunması

Çalışan insanlar arasında duygusal yakınlaşmalar olabilmektedir. Bu duygusal yakınlaşmalar bazı işletmelerde hoş karşılanmıyor olsa da yaşsal olarak bir sakınca bulunmaz. Ancak yakınlaşmalar tek taraflı oluyorsa bu durum taciz olarak isimlendirilmektedir. İşçi başka bir işçiye cinsel tacizde bulunuyorsa işveren haklı fesih işlemini gerçekleştirebilir.

4- İşçinin Sataşması

İşçi konumunda bulunan kişiler diğer işçilere ya da işverenlere sataşma eğiliminde olabilirler. Bu sataşmalar sözlü ya da fiziksel olabilmektedir. Genellikle karşısındaki kişinin psikolojik olarak zorluk yaşaması ve yanlış kararlar vermesi için atılan adımları oluşturmaktadır. İşyerinde sataşma söz konusu ise haklı fesih için bir sebep var demektir. İşverenler rahatlıkla bu sebebi kullanabilirler.

5- İşçinin Doğruluk Veya Bağlılığa Uymayan Eylemlerinin Olması

İşveren ve işçi ilişkisi her zaman karşılıklı güvene dayanmalıdır. İş hayatında karşılıklı güvenin olmaması sorunları da beraberinde getirir. İşçinin kendisine duyulan güveni boşa çıkaracak hareketlerde bulunması haklı fesih işlemi için gerekli sebeplerden birkaçının ortaya çıkması anlamına gelir. Hırsızlık yapmak, meslek sırlarını açıklamak, işveren veya işyeri hakkında asılsız şikayetlerde bulunmak gibi eylemler bu kategoride yer almaktadır.

6- İşçinin İşyerinde Bir Suç İşlemesi

Adalet sistemimizde suç olarak nitelendirilen yüzlerce farklı eylem söz konusudur. İşçinin işyerinde bu suçlardan herhangi bir tanesini işlemesi haklı fesih imkanı sunar. Burada suçun cezasının minimum 7 gün olması ve erteleme imkanının bulunmaması gerekmektedir. Daha küçük süreli cezalarda fesih hakkı tanınmaz.

7- İşçinin Devamsızlık Yapması

İşçiler eğer işverenden izin almadan art arda 2 gün, tatil günlerinden sonra gelen iş gününde toplamda ayda 2 defa ya da ayda toplam 3 iş günü devamsızlık yaparlarsa bu durumda haklı fesih imkanı ortaya çıkmaktadır. İşçilerin haklı bir sebebi varsa ve bunu işverene belirtecek zamanı olmamışsa bu devamsızlık haklı fesih hakkı sunmamaktadır.

8- İşçinin Görevinin Yapmamakta Israrcı Olması

İşçilerin işe alım sürecinde kendisinden beklenen görevler net bir şekilde açıklanmalıdır. İşveren işçiden isteklerini dile getirir ve bunların dışına çıkılmayacağının garantisini verir. Eğer işçiler görevlerinin ne olduğunu bilmesine rağmen bilinçli olarak bu işleri yapmıyorlarsa bu durumda haklı fesih söz konusu olmaktadır.

9- İşçinin İş Güvenliği Kurallarına Uymaması ve Diğer Çalışanlara Zarar Vermesi

İşyerinde güvenlik önlemlerinin kusursuz olarak alınması ne kadar önemliyse işçilerin bu kuralları uygulaması da o kadar önemlidir. İşçiler iş güvenliği kurallarını uygulamıyorsa, uygulamaması sebebiyle diğer işçilere, işverene ya da firmanın malzemelerine zarar vermişse işverenler bildirimsiz olarak fesih işlemlerini gerçekleştirebilirler.

 

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Hukuki sorularınız için Bizi Arayabilirsiniz: