İsmet Kaptan Mah. Sezer Doğan Sk. No: 4, MAB İş Hanı (Hilton Yanı) K: 2, D: 201 Çankaya - Konak / İzmir
tr

Boşanma Davalarında Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

18.02.2020
1.565

Boşanma davalarında mal paylaşımı nasıl yapılıyor konusunda ilk öğrenilecek bilgi bu davanın boşanma davası ile beraber açılamayacağıdır. Yani boşanma kararı netleştikten sonra mal paylaşımı davası görülür.

Başlıklar

Boşanma Davalarında Mal Nasıl Paylaşılır?

Boşanma davasından sonra görülen mal paylaşım davasında şu esaslara uyularak mal paylaşımı yapılır:

Boşanmada eşlerin kişisel malları paylaştırılamaz. Eşlerin kişisel mallarına örnek verecek olursak miras veya karşılıksız kazanma ile sahip olduğu mal varlıkları, manevi tazminat alacakları, kişisel kullanım eşyaları gibi durumlar kişisel mal kapsamına girer.

Eşler kişisel olan mallarını geri aldıktan sonra evlilik dönemi boyunca elde edilmiş olan edinilmiş mallar yarı yarıya olacak şekilde paylaşılır. Edinilmiş mallara örnek verecek olursak kişisel malların gelirleri, çalışma karşılığı kazanılmış olan edimler, çalışma kaybı sebebiyle ödenmiş olan maddi tazminatlar, sosyal yardım kuruluşlarının ya da personele yardım etmek için kurulmuş olan sandık ve benzerleri tarafından yapılan ödemeleri edinilmiş mal kapsamına girer.

Sonuç olarak boşanma davalarında yapılan mal paylaşımları tüm bu ölçütler dikkate alınarak yapılır.

Boşanmada Mal Paylaşımı Davalarında Zaman Aşımı

Boşanma halinde açılan mal paylaşımı davası, zaman aşımı süresi dolmadan açılmalıdır. Bu dava boşanma kararından itibaren 10 yıllık bir süre içinde açılmalıdır. Bu süre dolduğu takdirde, mal paylaşımı davası açılamaz. Yurt dışında boşananlar için belirlenen zaman aşımı süresi ise, ülkenin kanunlarına uygun olarak işler.

Boşanma Davalarında Mal Paylaşımlarında Yetkili ve Görevli Olan Mahkemeler

Boşanma davalarında mal paylaşımlarında görevli olan mahkeme Aile Mahkemesi olup yetkili mahkeme yani davanın hangi il ya da ilçede açılacağı şu şekilde belirlenmiştir:

  • Eşlerden birinin ölmesi sebebiyle yapılan mal paylaşımı davalarında, ölen eşin son ikametgâh yerinde bulunan mahkeme, mal paylaşım davasında yetkili mahkemedir.
  • Eşlerin boşanma kararları kesinleşmişse ya da devam eden boşanma davası mevcutsa, bu davaya bakan mahkeme mal paylaşımı davasında da görevlendirilir.

Bu iki durum haricinde davalı olan eşin ikametgahında bulunan aile mahkemesi boşanmada mal paylaşımı davasında yetkili mahkemedir.

Anlaşmalı Boşanma Davalarında Yapılan Mal Paylaşımları

Anlaşmalı olarak yapılan boşanma davalarında mal paylaşımı, eşlerin özgür iradesi ve isteklerin göre yapılabilir. Anlaşmalı boşanmalarda eşler, boşanma protokolüyle malları yarı yarıya ya da başka bir oran belirleyerek paylaşabilirler.

Eşlerden biri bu protokol ile tüm haklarından feragat edebilme hakkına da sahiptir. Eşlerin mal paylaşımı yapmış olduklarına dair açık bir ibare belirtilmemişse, her iki tarafta anlaşmalı olarak boşanma kararı gerçekleştikten itibaren 10 yıllık zaman aşımı süresinde mal paylaşımı davası açma hakkına sahiptirler.

Zina Sebebiyle Gerçekleşen Boşanma Davalarında Yapılan Mal Paylaşımları

Aile mahkemesi, zina sebebiyle açılan boşanma davalarında mal paylaşımını şu şekilde gerçekleştirir:

  • Zina sebebiyle açılan davalarda kusurlu olan eşin diğer eşin üzerinde olan edinilen mallardaki alacak hakkı sona erdirilebilir ya da azaltılabilir.
  • Tarafların katkı payı alacağı ise, zina sebebiyle son bulmaz. Yani, eşlerden biri zina yapsa bile, boşanacağı eşinin mal varlığına yapmış olduğu katkıyı mal paylaşımı yapılırken talep edebilir.

Tüm detayların incelenmesi sonrasında eşler arasında mal paylaşımı gerçekleştirilir.

Eşlerden Birinin Ölmesi Durumunda Yapılan Mal Paylaşımları

Eşlerden birinin ölmesi durumunda, sağ kalan eşin, edinilmiş malların yarısında katılma alacağı hakkı vardır. Ancak bu hak ölüm tarihine kadar sürdürülen evlilikler için geçerlidir. Sağ kalan eş, alacaklı konumundadır. Ölen eşin mirasından ilk pay sağ kalan eşe verilir. Bu pay katılma alacağı hakkıdır. Ardından ise sağ olan eşin de içinde bulunmuş olduğu mirasçılar arasında paylaştırılır.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Hukuki sorularınız için Bizi Arayabilirsiniz: