İsmet Kaptan Mah. Sezer Doğan Sk. No: 4, MAB İş Hanı (Hilton Yanı) K: 2, D: 201 Çankaya - Konak / İzmir
tr

İlamsız icra takibi (7 örnek)

28.08.2019
37.405

Hukuki tanımı her ne kadar “genel haciz yolu” olsa da uygulamada vatandaşlar tarafından ilamsız icra takibi, avukatlar ve icra takipçileri tarafındansa 7 örnek takip olarak adlandırılan bu icra takibi türü, İcra Müdürlüklerini en sık meşgul eden alacak tahsil yöntemlerinin başında gelmektedir. Zira diğer takip türlerinden farklı olarak genel haciz yoluyla ilamsız takipte; takibe dayanak belge koyma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Daha açık bir anlatımla, ilamsız icra takibi başlatmak için ne kesinleşmiş bir mahkeme kararına ne de bir kambiyo senedine dayanmak zorunda değilsiniz. Yani böylelikle bir cari hesap alacağından tutun da, ödenmeyen faturaya dayanarak hatta hiçbir yazılı belge olmadan dahi yetkili İcra Müdürlüğüne sunulacak bir takip talebi ile icra takibi başlatmak mümkün.

Peki icra takibi başlatınca ne olacak? Direkt tahsilat yapılacak mı? Cevap elbetteki hayır. Süreci tüm aşamalarıyla aktarmaya çalışalım.

Başlıklar

1- İcra takibi başlatma

Yukarıda da değinildiği üzere alacaklı ya da vekili İcra Müdürlüğüne sunduğu icra takibi talebiyle takibi başlatır. Kanuna göre takip talebini alan İcra Müdürlüğü, takibe uygun şekilde bir 7 örnek ödeme emri hazırlayarak borçluya / borçlulara tebliğ eder.

Önemli dip not: Kanun her ne kadar ödeme emrinin İcra Müdürlüklerince hazırlanmasını ve tebliğini öngörse de, birkaç pilot adliye dışında hemen her yerde ödeme emri de bizzat alacaklı vekili tarafından hazırlanır ve İcra Müdürü belgeye sadece imza atar. İmza ve mühür işleminin ardından ödeme emrinin borçlu ya da borçlulara tebliğ görevi yine alacaklı yana bırakılır. Bu konu avukatlar tarafından çok iyi bilinse de, asaleten icra takibi başlatmak istediğinizde takip talebinize rağmen ödeme emrinin kendiliğinden tebliğ edilmediğini fark ettiğinizde şaşırmayın.

2- İcra takibinin kesinleşmesi

İcra takibinin kesinleşmesi için borçluya ödeme emrinin usulüne uygun olarak tebliği gerekmektedir. Bu tebliğ işlemi için birçok yol ve seçenek mevcuttur. Borçlunun bilinen adresinin tespiti alacaklının görevidir. Bilinen adrese tebligat yapılamaması durumunda ise borçlunun mernis adresinin tespiti ile mernis adresine tebligat gönderilmesi talep edilebilir. Bu konuyu önceki makalemizde işlemiştik, göz atabilirsiniz.

Ödeme emri tebligatının borçluya ulaşmasıyla da borç anında kesinleşmez. Borçlunun tebligattan itibaren 7 gün içerisinde borca itiraz etmemesi gerekmektedir. Bu hususlar ödeme emrinde açık ve net şekilde belirtilir. Borçlu eğer 7 gün içerisinde İcra Müdürlüğüne yazılı dilekçe vermek suretiyle borca itirazını bildirirse takip durur, bildirmezse takip kesinleşir.

3- İcra takibinde borca itiraz

Borçlu 7 gün içerisinde borca itiraz edebilir. İtiraz süresi içerisinde yapılmışsa icra takibi durur. Bu aşamada alacaklı ya da vekili (Bu vekil İzmir Avukat da olabilir başka bir yerin avukatı da) 1 yıl içerisinde görevli mahkemede itirazın iptali davası açma hakkına sahiptir. İtirazın iptali davasında borcun esasına girilir ve yargılama neticesinde davanın kabulüne karar verilirse, itirazla duran takip kesinleşir ve kaldığı yerden devam eder. Dava açılmazsa ya da açılsa dahi reddedilirse, açılan icra takibi 1 yılın sonunda kendiliğinden düşer.

4- Borçlunun mallarını haczetme

Yukarıda anlatılanlar ışığında icra takibi kesinleşir ya da borçlunun itiraz etmesi durumunda itirazın iptali davası neticesinde itiraz bertaraf edilirse takip kesinleşir. Buna rağmen borçlu borcunu ödemezse, borçlunun mal varlığına haciz koyma aşamasına geçilir. İcra Müdürlüğüne sunulacak haciz talebi neticesinde borçlunun sicil kaydı olan (ev, araba, arsa vb.) taşınır ve taşınmaz malları tespit edilir ve bu mallara haciz konulur. Bununla birlikte borçlunun menkul mallarına da (ev eşyaları, iş yerindeki mallar vb.) haciz işlemi uygulanabilir. Borçlunun banka hesaplarında bulunan paralara haciz koymak da mümkündür. Burada İcra Müdürlüğünce re’sen hiçbir işlem uygulanmaz, neye ne zaman haciz konulacağı tamamen alacaklının ve vekilinin inisiyatifindedir. Genel ilke olarak; alacaklı talep eder, İcra Müdürlüğü yerine getirir.

5- Borçlunun mallarının satılması

Borçlunun mallarına haciz konulması artık o malların alacaklıya geçtiği anlamına gelmemektedir. Taşınmaz hacizleri Tapu Müdürlüklerine bildirilir. Araçlar da aynı şekilde İcra Müdürlüklerince UYAP üzerinden şerh konularak haczedilir. Diğer taşınır mallar ise haczedildikten sonra yediemin sıfatıyla borçluya ya da Adalet Bakanlığınca ruhsat verilmiş yedieminlere bırakılabilir. Bu mallar üzerindeki haciz satış istenmediği sürece taşınırlar için 6 ay, taşınmazlar için 1 yıl boyunca devam eder. Alacaklı ya da vekili malların satışını isterse, mesela dosyanın İzmir’de olduğunu varsayalım, İzmir İcra Müdürlüğünce satış prosedürü uygulanır ve borçlunun malları açık artırma suretiyle satılır. Elde edilen miktar icra dosyasına girer ve alacaklı yana ödenir. Satış oldukça fazla usul işlemi gerektiren, zahmetli ve maliyetli bir uygulamadır. Burada her ne kadar özet geçsek de, bazen hacizli bir malın satışı aylar hatta yıllar sürebilmektedir. Konuyu bir başka makalemizde daha ayrıntılı ele alacağız.

6- Borcun tahsilatı

Satış, tahsil ya da haricen tahsil yollarından herhangi biriyle dosya borcu ödendiği takdirde borçlunun malları üzerindeki hacizler kalkar ve dosyanın kapanmasına karar verilir. Bu noktada en çok yanılgı, kısmi tahsilatlarda hacizlerin kalkabileceği düşüncesidir. TÜM BORÇ MİKTARI ÖDENMEDEN VE İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE TAHSİL HARCI ÖDENMEDEN HACİZLER KALKMAZ. Yani kısmi ödemeler neticesinde borçluya ait hiçbir haciz (haciz süreleri geçmedikçe) alacaklının talebiyle dahi kaldırılamaz. Dolayısıyla bu gerçeği dikkate alarak anlaşmalarınızı ve protokollerinizi düzenlemenizde yarar var.

7- Borçlunun üzerine kayıtlı mal varlığının olmaması

Borçlu borcunu icra takibine rağmen ödeyemeyebilir ya da üzerine kayıtlı haczedilecek bir mal varlığı olmayabilir. Böyle bir durumda ne avukatın ne de icra müdürlüğünün yapabileceği hiçbir şey yoktur. Özellikle İzmir ve çevresinde bu durumda olan çok sayıda müflis kişi ya da şirket mevcuttur. Bu noktada icra avukatı için yapılabilecek tek şey icra dosyasını açık tutmak ve belirli aralıklarla sorgu yapmak suretiyle borçlunun üzerine kayıtlı mal varlığı ortaya çıktığında haciz işlemlerini gerçekleştirmektir.

8- İcra takibi neticesinde alacak tahsili ile ilgili genel bilgiler

Genel haciz yoluyla yani ilamsız takip neticesinde alacağın tahsiline ilişkin aşamaları özetle anlatmaya çalıştık. Dikkatinizi çekmesini istediğimiz anlatılanların özetin de özeti olduğu. Yani her bir işlem için uygulamada çok sayıda usul işlemi söz konusu. Her biri bir başka makalenin konusu dahi olabilecek türden işlemler. Bu konulara vakıf olmadan avukatlara verilen icra işleri çoğu zaman beklentileri karşılamadığından mağduriyetlere yol açmaktadır. Özellikle ilimiz İzmir‘de bizler bu durumla çok karşılaşmaktayız. Alacağa ilişkin evrakların avukata teslimi ile tahsilatın anında ya da kısa zamanda gerçekleşeceğini düşünmek büyük yanılgıdır. Bu noktada avukat sadece işlemin tarafıdır, mafya gibi hareket edemez. Kanunların izin verdiği ölçütler doğrultusunda hareket kabiliyeti mevcuttur. Dolayısıyla 7 örnek haciz yoluyla alacağın tahsili işlemine girişirken bu gerçeği kabullenmenizi, adımlarınızı ona göre atmanızı öneririz.

 

Av. Ramazan Sertan Safsöz

Ziyaretçi Yorumları - 11 Yorum
 1. Buket dedi ki:

  Merhaba pandemiden dolayi is yerimi kapanis verdim matbalar odasındaki sekreter telefon numaramı yanlis kaydetmiş ve dolayisi ile birkes bile aranmadim sonrasinda e devletten baktığımda adıma icra açıldığını gördüm ben borcumu ödeme taraftariydim fakat neden haksiz yere bunun 2 katini oduyeyim matbalar odasından ilk kayıt anindaki bilgilerimi istedim bana vermediler cunku ordaki bilgilerimin digry olduğundan eminim sonrasinda itiraz ettim fakat kabul edilmedi 7 gun açık karar diyor tekrar itiraz etme hakkim varmi sonucta bu benim hatam degil bir esnaf odasi mağrur olmus esnafa sahip çıkması gerekirken habersiz nasil icraya verebilir

 2. Semih dedi ki:

  Tarafıma watsapp üzerinden icra takibi açılacağına dair mesaj atıldı e devletten sorguluyorum birşey çıkmıyor

 3. Songül KAYA dedi ki:

  örnek 7 ödeme emri formu örneği nasıl doldurulur yardimcı olurmusunuz.Hurmetlerimle

 4. Ramazan dedi ki:

  Daha önce adını duymadığım bir şirket bana ilamsız icra takibi başlatmış. Şirketin adını ve şirket yetkilisi veya sahibinin adını bile icra takip emri evime gelince duydum. Ne bir senedin altına imza attım ne de internetten böyle bir talepte bulundum. Para faizi dahil 44,01 TL idi. Kargo parası imiş. …. kargo…..barkod numaralı kargoya ilişkin 40 TL ifadesi vardı. Yıllık adi kanuni faiz imiş. Kargo göndermiş, almamışım, kargo ve bilgi verme parasıymış. Parasından değil, ödeyip geçebilirdim ama benim onurumu zedeleyici bir borç olarak gördüm. Ben araba alırken bile aldığım kişiye,  çoluk çocuğuna ver, malımın sadakası olsun, diyen biriyim. 40 TL’lik borcum olsa kırk saniyede öderim. İtiraz ettim. Ama sonradan, uğraşılmaz bunlarla, keşke ödeseydim,  dedim. Memurum. Uğraşmak istemedim. Artık korkar olduk. Haklıyken haksız olmak,  40 TL için vekalet ücreti, mahkeme masrafı vs. 4000 TL icra işlemi ile karşılaşmaktan korkar olduk. İmzalı senet olsa alınsın. Borçlu kişi adam olsun, borcuna sadık olsun. Ama bir kişinin ad, soyad, adres,  kimlik bilgisini elde etmek bu devirde zor değil. Çekiliş,  kampanya, market kartı vs derken her yere bilgi yazılıyor. Bu konu istismara açık.

  1. Ramazan dedi ki:

   Haklı olduğum halde, borçlu olmadığım halde olası itirazın reddi ya da iptali durumunda git gel işleriyle ve mahkeme süreciyle uğraşmak istemiyorum. Ben memurum ve mahkemeye hiç düşmedim. Bu durum beni üzdü. Uyap sisteminde alacaklı olduğunu iddia edene 44,01 TL borç ve mahkeme, vekalet gibi masraflar 163,18 TL görünüyor. Bunları ödeyip benim için yorucu olacak bir sürecin önüne geçmem mümkün mü?

 5. Anonim dedi ki:

  Devletin bu kanunu acilen kaldırması gerekir bir kişinin imzası yazılı belgesi olmadan haciz etmek doğru değil

 6. aziz devran bulıt dedi ki:

  sayın avukat ramazan sertan safsöz.. biz sade vatandaşların evine böyle bir kağıdı gelmesi bile bizi telaşa ve çok çok kötü hissetmemize sebep olacakken sizin bu aydınlatma metninizi okuduktan sonraki ruh halimiz paha biçilemez.. size inandığınız dilde dinde şükranlatımızı sunuyoruz.. açık net sade ve korkutmadan şeffa bir şekildeki anlatımınıza içten teşekkürleri borç biliriz..

  1. Namık kemal dedi ki:

   Hiç bilgilenmedim aw

 7. Ahmet Gökrüklü dedi ki:

  Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. Kolaylıklar ve hayırlı işler diliyorum.

 8. Emircan dedi ki:

  Benim böyle bir icram var ve ben bu icranın odemesini yaptım fak icra islemini 4 yıl donra farkedebildim ben buna itiraz edebilirmiyim arz ederim

 9. Mağdur dedi ki:

  eğer borçlu mallarını kaçırırsa yani üzerinde hiç bir mal bırakmazsa bunun bir çözümü yokmu? aşırı mağdurum adamın biri yüzünden 5 yıldır alacağımı alamıyorum üzerinde hiç bir şey bırakmamış.

Hukuki sorularınız için Bizi Arayabilirsiniz: