İsmet Kaptan Mah. Sezer Doğan Sk. No: 4, MAB İş Hanı (Hilton Yanı) K: 2, D: 201 Çankaya - Konak / İzmir
tr

Boşanma kararlarının temyizi

25.09.2019
6.718

bosanma davalarinin temyizi.

Boşanma kararının temyiz işlemi, boşanma davalarında mahkeme tarafından verilen sonucun ve yargılama aşamasının kanunlara göre doğru bir şekilde yapılıp yapılmadığının denetiminin ve kontrolünün sağlanması işlemi olarak bilinmektedir.

İstinaf Ve İstinaf Kanun Yolu

İstinaf, boşanma aşamasında birinci derece mahkemeler tarafından sonuca bağlanılan davaların üst dereceli mahkemeler tarafından kontrolünün gerçekleştirilmesi olarak adlandırılmaktadır. Yani kişiler ceza veya hukuk davaları için istinaf hukukuna başvururlarsa, mahkemeler tarafından sonuca bağlanılan davalar, üst dereceli mahkemeler tarafından yeniden incelenerek kontrol altına alınmaktadır. İstinaf incelemelerinin yapılabilmesi için kişilerin yerel mahkemelere giderek istinaf başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

Boşanmada İtiraz ve Temyiz

Temyiz, istinaf mahkemelerinde davaların incelenip kontrolünün yapılma işlemini sağlayan kanun olarak bilinmektedir. İstinaf mahkemelerinde incelenen ve denetlenen davaların sonuçlarının olumlu olduğu takdirde temyiz işleminin gerçekleşebilmesi için Yargıtaya başvuruda bulunulması gerekmektedir. Temyiz işlemiyle birlikte toplamda 3 aşamada incelenen ve kontrol edilen davaların gerçekliği garanti altına alınmaktadır.

Boşanma Kararının Temyizi Yapılışı, Aşamaları ve Sonuçları

Boşanma kararının temyiz işleminin gerçekleşebilmesi için davanın kontrol edilmesi ve yeniden incelenmek üzere Yargıtaya ulaştırılması gerekmektedir. Boşanma davalarında Aile Mahkemelerinde verilen kararın sonucunun net olması durumunda temyiz işlemi gerçekleşebilmektedir. Çünkü kanunlara göre kesin sonuca kavuşturulmamış davalar temyiz için uygun görülmemektedir. Boşanma davalarında temyiz işlemlerinin yapılabilmesi için temyiz işleminin yapılacağı yerel mahkemelere dilekçe ile gidilerek başvuruda bulunulması gerekmektedir. Harç ve gerekli hukuki masraflar ödendikten sonra temyiz işlemleri yapılabilmektedir. Temyiz işlemi başlatıldıktan sonra dava dosyaları Yargıtaya incelenmesi için iletilmektedir. Yargıtay iletilen dosyaların kanunlara uygun olup olmadığının kontrolünü ve denetimini yaptıktan sonra olumlu veya olumsuz kararının sonucunu bildirmektedir.

Temyiz Durumunda Verilen Karar

Birinci derece mahkemeler tarafından boşanma davaları hakkında sonuca varılan karar, temyiz işleminin yapılmasına kadar hiçbir şekilde değiştirilmemekte ve verilen karar geçerliliğini korumaktadır. Boşanma davalarında üst dereceli mahkemelerin verdiği temyiz kararları, dört tane sebebe bakılarak değerlendirilmektedir. Bu sebepler aşağıda sıralanmaktadır:

  • Onama: Boşanma işlemlerinde Yargıtayın onama kararını vermesi durumunda Aile Mahkemeleri tarafından incelenen boşanma davalarının kanuna ve hukuka aykırı olmadığı netleşmektedir.
  • Bozma: Yargıtay tarafından verilen bozma kararı, incelenmesi ve denetlenmesi için temyize gönderilen davanın hukuka aykırı olduğu ve Aile Mahkemeleri tarafından yeniden incelenmesi gerektiği anlamını ifade etmektedir.
  • Düzelterek Onama: Yargıtayın boşanma davaları hakkında verdiği düzelterek onama kararı, Aile Mahkemeleri tarafından sonuca varılan davanın bir kısmının hukuka uygun olmadığı için yeniden incelenip düzenlemesi gerektiği anlamına gelmektedir. Düzelterek onama kararında yeniden yargılamaya gerek duyulmamaktadır.
  • Kısmen Bozma: Yargıtayın verdiği kısmen bozma kararında ise boşanma davaları hakkında verilen kararların bozulması sebebiyle yeniden yargılama işlemini yapmaya ihtiyaç duymadan eksik kalan kısımların onaylanması gerektiği anlamını ifade etmektedir.

Boşanma Kararının Kesinleşmesi

Boşanma kararının kesinleşmesi için 15 günlük süre zarfına ihtiyaç duyulmaktadır. 15 günlük süreden sonra mahkeme tarafından verilen karar taraflara tebliğ olarak gönderilmektedir. Temyiz işleminin gerçekleşmemesi durumunda boşanma davaları resmen netliğe kavuşmaktadır. Taraflar arasında itiraz ve çekişmelerin olmadığı durumlarda mahkemeler aracılığı ile kesinleşme şerhi oluşturulmaktadır. Daha sonra mahkeme Nüfus Müdürlükleri tarafından boşanma davası hakkında kararı bildirmektedir. Karar bildirildikten sonra Nüfus Müdürlükleri kararın sonucunu nüfus cüzdanına yansıtmaktadır. Boşanma davalarında görevli olan mahkemeler Aile Mahkemeleri’dir. Boşanma davalarında kararın kesinleşebilmesi için belli sebeplerin olması gerekmektedir. Bu sebepler aşağıda şu şekilde verilmektedir:

  • Aldatılmak,
  • Evlilik birliğinin temelden sarsılması,
  • Terk edilmek gibi sebepler boşanma davalarının kararlarının kesinleşmesinde önemli bir role sahip olmaktadır.
Ziyaretçi Yorumları - 1 YORUM
  1. Yuksel dedi ki:

    Hakim bosanma kararı vermiş olmasına rağmen karşı taraf temize gitmesi için itiraz etmiştir temiz suresinde herhangi birisi baska bir kişiyle yakınlık kurabilirmi

Hukuki sorularınız için Bizi Arayabilirsiniz: