İsmet Kaptan Mah. Sezer Doğan Sk. No: 4, MAB İş Hanı (Hilton Yanı) K: 2, D: 201 Çankaya - Konak / İzmir
tr

Boşanma Davası Dilekçesi Nedir? İçeriğinde Neler Bulunmalı?

26.11.2020
1.146

Hukuk düzenimiz içerisinde, bir dava açılacaksa bu davanın açılabilmesi için ilgili mahkemelere gidilerek dilekçe ile başvuruların yapılması gerekmektedir. Dilekçeler olmadan mahkemelere gidilerek sözlü beyanlar davaların açılması mümkün olmaz. Dilekçelerin kusursuz bir şekilde hazırlanıp mahkemelere sunulması gerekir. Eğer içeriğinde eksik bilgiler yer alırsa davalar açılmadan reddedilecek ve süreç uzayacaktır.

Evlilik akdinin sonlandırılması amacıyla açılan boşanma davalarında da durum çok farklı değildir. Boşanma talebinde bulunan tarafın aile mahkemelerine giderek boşanma talebini içeren bir dilekçe sunması gerekmektedir. Bu dilekçelerde hata olmaması için genellikle boşanma avukatları tarafından bu dilekçeler hazırlanır. Müvekkilleri ile birlikte dilekçeyi hazırlayan avukatlar bunu mahkemeye sunarak boşanma için önemli bir adım atmış olurlar.

Başlıklar

Boşanma Davası Dilekçesinde Bulunması Gereken Bilgiler Nelerdir?

6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu’nun 119. Maddesi hazırlanacak olan dava dilekçelerinde bulunması gereken bilgileri net bir şekilde belirtmektedir. Bu bilgiler davadan davaya değişiklik göstermez. Dava konusu ne olursa olsun içeriğinde bu bilgilerin yer alması gerekir. Dilekçe içerisinde bulunması gereken bilgiler;

  • Mahkemenin adı,
  • Davacı ve davalı olan tarafın isimleri, soyadları ve adresleri,
  • Davacı olan kişinin TC kimlik numarası,
  • Tarafların temsilcileri bulunuyorsa bu temsilcilerin isim, soyad ve adresleri,
  • Davanın konusu ve dava mal varlığı haklarına ilişkin ise dava konusunun değeri,
  • Davacının iddia ettiği durumların dayanağı olan tüm vakıaların sıra numaraları ve altında açık bir şekildeki özetleri,
  • İddia edilen her bir vakıanın hangi deliller kullanılarak ispat edileceği,
  • Dayanılan hukuki nedenler,
  • Açık bir şekilde belirtilen talep sonucu,
  • Davacının ve varsa temsilcisinin imzası, şeklinde sıralanabilmektedir.
Boşanma Davası Dilekçesi Nedir, İçeriğinde Neler Bulunmalı

Boşanma Davası Dilekçesi Nedir, İçeriğinde Neler Bulunmalı

Dilekçede Yazılmamış Olan Bilgiler Sonradan Eklenebilir mi?

Dilekçede eksik olarak belirtilmiş olan bilgiler belirli süreler içerisinde eklenebilmektedir. Ancak burada belli başlı kurallar yer alır. Bazı bilgilerin 1 haftalık süre içerisinde kesinlikle eklenmesi gerekir. Diğer bilgiler ise bir zaman sınırı olmaz ve istendiğinde eklemesi yapılabilir.

Dilekçenin içerisinde yer alan mahkemenin adı, davanın konusu ve dava mal varlığı haklarına ilişkin ise dava konusunun değeri, davacının iddia ettiği durumların dayanağı olan tüm vakıaların sıra numaraları ve altında açık bir şekildeki özetleri, iddia edilen her bir vakıanın hangi deliller kullanılarak ispat edileceği, dayanılan hukuki nedenler 1 hafta içerisinde eksikse tamamlanması gereken bilgilerdir. Diğer maddelere bir süre sınırı konmaz.

Anlaşmalı Boşanma Davalarında Dilekçe Nasıl Olmalı?

Anlaşmalı boşanma davalarında hazırlanan dilekçelerin yapısı da çok farklı değildir. Dilekçeler yukarıda yer alan bilgiler eklenerek doldurulur. Dilekçede boşanmanın anlaşmalı olarak yapıldığına dair kısa bir açıklama eklenir. Dilekçeye ek belge olarak taraflar arasında hazırlanan anlaşmalı boşanma protokolü de eklenir ve bu şekilde dilekçe ile dava başvuruları yapılır.

Hazırlanan anlaşmalı boşanma protokolünde velayet, mal paylaşımı, nafaka ve tazminat gibi unsurların tamamı hakkında alınan kararların yer alması gerekmektedir. Herhangi bir konuda anlaşmazlık yaşanıyorsa dava çekişmeli boşanma davası kategorisinde incelenmektedir.

Çekişmeli Boşanma Davalarında Dilekçe Nasıl Olmalı?

Çekişmeli boşanma davası için bir dilekçe hazırlanıyorsa davacı taraf tüm iddialarını ve bu iddialarını kanıtlayacak delilleri belirterek ayrıntılı olarak açıklar. Talep bölümünde ise dava sonucunda alınması istenen netice ve talep edilen rakamsal karşılıkların net bir şekilde bildirilmesi gerekli olacaktır.

Dilekçelerde boşanma davasının hangi sebeple açıldığından bahsedilmesi gerekir. Boşanma aldatma ya da aile birliğinin derinden sarsılması sebebiyle yaşanıyorsa dilekçede buna yer verilmeli ve açıklaması yapılmalıdır. Dilekçelerde iddia edilen konular ve sunulan deliller ileride değiştirilemez. Bu sebeple doğru bilgilerin verilmesi gerekli olacaktır.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Hukuki sorularınız için Bizi Arayabilirsiniz: