İsmet Kaptan Mah. Sezer Doğan Sk. No: 4, MAB İş Hanı (Hilton Yanı) K: 2, D: 201 Çankaya - Konak / İzmir
tr

İhtiyati Haciz Nedir? Hangi Koşullarda Talep Edilebilir?

06.10.2020
1.210

İş hayatında çok sayıda farklı olumsuzluk yaşanabilirken hak edilmiş olan tahsilatların yapılamaması da bunlardan bir tanesidir. Firmalar sundukları hizmetlerin karşılığında anlaşılan bedeli alamazlarsa bunun için hukuki yollara başvurmak gerekli olacaktır.

Tahsilatların yapılamaması durumunda ilk adım icradır. Tahsilatınızın yapılabilmesi adına avukatlarınız tarafından icra takibinin başlatılması gereklidir. Başlatılan icra takipleri sonrasında kişilerin borçlarını ödemesi mecbur kılınır ve ödemezlerse çeşitli cezalara çarptırılırlar.

İcra sonrasında borcun ödenmemesi durumunda haciz işlemleri başlar. Sahip olunan mal varlığına haciz getirilir ve satışları engellenir. Böylece mallar yasalar gereği alınarak tahsilatlar karşılığında alacaklılara verilir. Borçluların mal kaçırma ya da tahsilatı gerçekleştirmede zorluk çıkarma durumu varsa ihtiyati haciz ile mallarına zorla el konmaktadır.

Başlıklar

İhtiyati Haciz Nedir?

İcra işlemleri başlamadan önce ya da başladıktan sonra teminat oluşturulması adına borçlu olan kişilerin mal varlıklarına icra hukukuna uyun bir şekilde el konulması ihtiyati haciz olarak isimlendirilecektir.

İhtiyati haczin söz konusu olabilmesi için para alacaklı olunması gerekmektedir. Herhangi bir mal ya da gayrimenkul alacaklarında bu işlem uygulanamaz. Burada amaç borçlu olan kişilerin uzun vadede para kaybının olmasını engellemektedir.

Borçlu kişilerin mal varlıkları uzun vadede azalma yaşayabilir. Malların satılması ya da farklı zararlara uğraması durumu borçluların borcunu ödemesini daha zor bir hale getirecektir. Bunun olmaması amacıyla mallara ne konu ve bunlar borcun bir teminatı olarak görülebilir.

İhtiyati Haciz Nedir? Hangi Koşullarda Talep Edilebilir?

İhtiyati Haciz Nedir? Hangi Koşullarda Talep Edilebilir?

İhtiyati Haciz Hangi Koşullarda Talep Edilebilir?

İhtiyati haczin gerçekleşebilmesi için belirli şartların oluşması şarttır. İcra hukukunca bu şartlar çok net bir şekilde belirtilmiştir ve bu şartların dışına çıkılmaz. İhtiyati haczi başlatmayı düşünen avukatların bu şartların oluştuğundan emin olması gerekmektedir.

Borcun Para Borcu Olması

Alacaklı olan tarafın ihtiyati hacizbaşvurusunda bulunabilmesi için ilk koşul borcun para olarak tahsil edilecek olmasıdır. Bugüne kadar gerçekleştirilen ihtiyati hacizler incelendiğinde çoğunda senetlerin söz konusu olduğu görülmektedir. Senet yapılan anlaşmalarda alacakların karşılanmaması durumunda ihtiyati hacizler başlatılabilmektedir. İcra takibi kesinleşmeden mallara el konulacak ve karar sonuçlanana kadar mallar teminat olarak alınacaktır.

Borcun Vadesinin Gelmiş Olması

Borçların henüz vadesi gelmemişse ihtiyati haczin başlatılmasına izin verilmez. Borcun ödenemeyeceği düşünülerek bu hacizler başlatılamamaktadır. Ancak;

  • Borçlunun bir yerleşim yeri yoksa,
  • Borçlu mallarını gizlemeye ya da kaçırmaya çalışıyorsa, bu işlemler gerçekleştirilebilmektedir.

Bu istisnai durumlar söz konusu olmadan ihtiyati hacizler başlatılamaz. Bu durumların oluşması ve kanıtlanması zor olduğundan genellikle vadesi gelmeyen borçlarda bu haciz işlemi yapılmamaktadır.

Alacağın Rehinle Temin Edilmemiş Olması

Alacakları tarafın yaptıkları başvurular ile birlikte bazı mallarda rehin işlemleri uygulanmaktadır. Borçluların borcunu ödememesi durumunda başlatılan rehinler de bir tür teminat olarak kullanılır. Eğer hali hazırda borcu karşılayacak seviyede rehin varsa ihtiyati hacizuygulaması gerçekleştirilmez. Hukuki açıdan bir faydasının olmayacağı düşünülür.

Mahkemece Uygun Görülen Teminatın Yatırılması

Alacaklı tarafından başvurulacak olan bu haciz işlemlerinde ilk olarak teminat bedelinin alacaklı tarafından yatırılması gerekir. Alacaklı tarafından yapılan ihtiyati haciztalebi haksızsa ve bu durum borçlu olan kişilere maddi zarar vermişse bu zarar alacaklı tarafından hazır edilmiş olan teminatlar ile karşılanmaktadır.

İhtiyati Haciz Kararını Hangi Mahkeme Vermektedir?

Çıkarılacak olan haciz kararları takibin yapılmasında yetkisi bulunan mahkemelerde yapılmaktadır. Çeki bono ya da senet gibi belgelerde yetkili olan Asliye Ticaret Mahkemeleri ihtiyati hacizbaşvurularını değerlendirmektedir.

Yapılan haciz başvurularında mahkeme kesin delillerin olmasını talep etmemektedir. Mahkemelerin kanaat getirmesi için yeterli olan deliller varsa mahkemeler bu kararı onaylayabilirler.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Hukuki sorularınız için Bizi Arayabilirsiniz: