İsmet Kaptan Mah. Sezer Doğan Sk. No: 4, MAB İş Hanı (Hilton Yanı) K: 2, D: 201 Çankaya - Konak / İzmir
tr

İhalenin feshi davaları ve özellikleri

10.11.2019
3.461

İhalenin feshi davasının açılması icra yoluyla satışı gerçekleştirilen taşınmaz ve taşınır değerlerin ihalesinde usulsüzlük gerçekleştiği iddiası sebebiyle kullanılabilen kanuni bir haktır. İhale gerçekleşmesi sonrasındaki 7 günlük sürede ihalenin feshi davası nasıl açılır sorusuna yanıt olacak gerekli şartların sağlanması halinde avukat vekaletiyle veya bireysel başvuruda bulunularak dava açılabilmektedir.

İhale Feshini Gerektiren Nedenler Nelerdir?

İhalenin feshi nedenleri ihale hazırlık aşaması ve ihale yapıldığı zaman ortaya çıkan usulsüzlükler olabileceği gibi ihaleye fesat karıştırılması nedeniyle de ihalenin feshi davası açılabilmektedir. İhalenin feshi davasının açılabilmesi için;

 • Satış ilanının tebliğ edilmemesi, usulsüz tebliğ edilmesi veya vekil yerine asile tebliği edilmesi,
 • Taşınmaz satışlarında satış tarihi ile satış ilanı arasında 1 aydan kısa süre bulunması,
 • Satışa esas alınan kıymet takdiri üzerinden 2 yıldan uzun bir sürenin geçmesi,
 • Kıymet takdiri itirazlarının inceleme yapılmadan reddedilmesi,
 • Süresinde satış istenmemesi nedeniyle haczin veya takibin düşmüş olması,
 • İhalenin ilanda belirtilen takvime ve prosedürüne uyulmadan yapılması,
 • İhalenin ilanda belirtildiği yerin dışında yapılması,
 • İhalede tellal bulunmaması,
 • İhalenin ilanda gösterilen başlangıç ve bitiş sürelerine uygun yapılmaması,
 • Satış bedelinin muhammen bedelin %50’si ile paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını karşılamıyor veya rüçhanlı alacağın üzerinde olması,
 • İhaleye katılım engellenmesi,
 • Malın gerçek değerine satılmaması,
 • İhalenin normal şartlarda yapılmasını engelleyen davranışlar oluşması

Sebeplerinden herhangi birisinin meydana gelmiş olması yeterlidir.

İhalenin Feshi Davasını Kimler Açabilir?

Açılacak olan ihalenin feshi davasında dava konusunun taşınmaz ve taşınır olmasına bağlı olarak ihalenin feshini kimler isteyebilir sorusunun yanıtı farklılık gösterebilmektedir. İhale konusu taşınır değer ise ihalenin feshini borçlu, satış isteyen alacaklı ve pey vermek suretiyle ihaleye katılan kişiler isteyebilirken ihale konusunun taşınmaz satışı olması halinde feshini;

 • Borçlu,
 • Alacaklı,
 • Tapu sicilindeki ilgililer,
 • Pey vermek suretiyle ihaleye katılanlar

İsteyebilir.

İhalenin Feshi Kime Karşı Açılır?

İhalenin feshi davası şikayet yollu bir dava değildir ve klasik davalarda olduğu gibi ihalenin feshinde davalı kimdir sorusunun yanıt verilememektedir. İhale ilgili taraflarının tümü “ilgililer” olarak nitelendirilmekte ve mahkeme yetkilileri tüm ilgililere savunma hakkı vermektedir.

İhalenin Feshi Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme Hangisidir?

İhalenin yapıldığı tarihten 7 günlük süre içerisinde feshi için açılması gereken ihalenin feshi davası nerede açılır sorusunun yanıtı ihaleyi yapan İcra Mahkemesidir.

Ortaklığın giderilmesi amacıyla yapılan satışta ise ortaklığın giderilmesi kararını veren Sulh Hukuk Mahkemesi, ihalenin feshi davasında yetkili mahkemedir.

İhalenin Feshi Davasının Sonuçları Nelerdir?

Yetkili mahkemeye açılan ihalenin feshi davası sonrası ihale feshine ilişkin karar alınır ve karar kesinleşir ise alıcının satılan taşınır ve taşınmaz üzerindeki mülkiyet hakkı son bulmaktadır. Öncelikle alıcıya faizi ile birlikte ödediği satın alma bedeli geri ödenir. Alıcıya geri ödeme yapılması ardından ihaleye konu olan taşınır ve taşınmaz değerin satışı yeniden yapılarak ilgililer arasında gerçekleşen ihale sonrası satış tamamlanır.

Yetkili mahkemeye açılan ihalenin feshi davası sonrası ihale feshi isteminin reddi bir karar alınır ise haksız istemde bulunan tarafa ihale bedelinin %10 oranında adli para cezası verilmekte, satış ihalesi yapılan taşınmaz için takip nedeni konut finansmanı ise adli para cezası oranı %20’ye yükseltilmektedir. İlgili adli para cezasına hakim esasa girmeden reddedilmesi halinde hükmedilemez.

İhalenin feshi davasında yukarıda belirtilen kararlar verilene kadar geçecek süre içerisinde satışa ve davaya konu olan taşınır ve taşınmazın koruma ve idare kararları icra dairesine aittir. İhale kesinleşmesi ardından koruma ve idare kararları taşınır veya taşınmaz malın yeni sahibine aittir.

Ziyaretçi Yorumları - 1 YORUM
 1. göksel bakır dedi ki:

  merahabalar adıma kayıtlı bir taşınmaz vardı ipotekli banka ipotek takibi yaptı ve satışa çıkardı ihale ye gittim bedel 400 bin tl 208 bin tl den satışa çıktı banka alacağa mahsuben 290 bin tl ye aldı bununla ilgili ihalenin feshi davası açsam bi şey yapabilirmiyiz bilgi verirmisinizi

Hukuki sorularınız için Bizi Arayabilirsiniz: