İsmet Kaptan Mah. Sezer Doğan Sk. No: 4, MAB İş Hanı (Hilton Yanı) K: 2, D: 201 Çankaya - Konak / İzmir
tr

Boşanma Davası Dilekçesi Örneği

22.02.2020
5.258

Çekişmeli ya da çekişmesiz boşanma davası dilekçesi örneği farklılık göstermektedir. Çekişmesiz yani anlaşmalı boşanma davası ve çekişmeli boşanma davası davacı ya da davalı tarafın son 6 ay itibari ile ikamet ettiği yerleşim yerine ait aile mahkemesinde açılır.

Başlıklar

Çekişmeli Boşanma Davası

Davacı ya da davalının yerleşim yeri aile mahkemesine başvurmadan önce çekişmesiz yani anlaşmalı olarak boşanma adına görüşme yapılır. Tarafların ortak bir noktada buluşamaması halinde ise çekişmesiz boşanma davası ortaya çıkar.

Boşanmak isteyen taraf iki nüsha olmak kaydı ile dava dilekçesi, ek belgeler var ise nüfus cüzdan fotokopisi ile avukat ya da avukat yardımı olmadan bireysel olarak başvurabilirler. Davanın niteliği, tarafların iddia ve talepleri doğrultusunda daha kısa ya da uzun bir süreç olan çekişmeli boşanma davası; usulüne uygun olarak tebligat yapılması, ön inceleme, inceleme ve karar duruşmaları itibari ile birkaç aşamadan oluşur.

Çekişmeli Boşanma Davası Süresi

Dava içeriğine göre tanık sayısı, tanık daveti, tanıkların duruşmaya icap edip etmedikleri, diğer kurumlardan talep edilen belge ya da dosyaların makul sürede gelip gelmeme durumuna göre dava süreci belli olur. Genellikle bir çekişmesiz dava süreci ortalama 1,5-3 yıl arasında sürmektedir.

Çekişmeli boşanma davası süresince, ileri sürülen tazminat, velayet, ispat, nafaka gibi tartışmalı durumların dilekçede ileri sürülmesi, tarafların cevap dilekçeleri hâkim huzurunda dinlenerek gerektiğinde bilirkişi raporu talep edilerek incelenir. Avukatı olan tarafın duruşmaya katılım zorunluluğu yoktur. Avukatı olmayan taraf ise duruşmalara katılmak ve savunmasını bizzat yapmak durumundadır.

Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı boşanma davasında şahısların yerleşim yerindeki aile mahkemesinde açma zorunluluğu yoktur. Herhangi bir aile mahkemesinden dava açabilirler. Anlaşmalı boşanmanın gerçekleşmesi için hazırlanmış bir boşanma protokolü olmalıdır. Mahkememe huzuruna sunulan bu boşanma protokolü davaya esas olarak alınır ve boşanma kararı verilir. Anlaşmalı boşanma davasında kesinleşmiş kararın verilme süreci 1-4 ay arasında sürmektedir.

Boşanma Davasında İleri Sürülen Gerekçeler

Çekişmeli boşanma davası açan taraf dava dilekçesinde somut bir gerekçe göstermelidir. Bu sebepler davanın yargılama aşamasında ispatlanmalıdır. Aksi durumlarda ispat olmadığı gerekçe gösterilerek dava reddedilir. Dava açan eş ileri sürdüğü sebeplerde somut gerekçe dışında, karşı tarafın kusurluluğunu ispatlayan sebepler sunmalıdır. Davacı tarafın karşı tarafın kusurlu olduğunu ileri sürmesi halinde, kendisinin kusurlu olduğu anlaşılırsa dava reddedilir. Anlaşmalı boşanma davasında ise tarafların kusurluluk ve gerekçesi uyuşmazlıkta konu olamaz. Çekişmeli dava dilekçesinde boşanma davası için ileri sürülen birtakım gerekçeler olmalıdır.

Bunlar;

 • Şiddetli geçimsizlik
 • Aldatma
 • Ortak konut terki
 • Evlilik birliğinin gerektiği gibi davranmama
 • Özel günleri hatırlamama
 • Eşi ihmal etme
 • İletişim yolu ile ulaşamama

Yargıtay kararlarına göre yeni eklenen, bu gerekçeler gibi boşanma sebebi olarak gösterilen ve kusurluluk sayılan özel nitelikli nedenler olabilir.

Boşanma Davası Açarken Ödenmesi Gereken Ücretler

Davacı taraf, dava harç giderlerini mahkeme veznesine peşin yatırmak durumundadır. Aksi halde boşanma davası açılmamaktadır. Yatırılan eksik harç ve giderler ise hâkim tarafından verilen süre içerisinde tamamlanmalıdır. Aksi durumda davanın açılmamış sayılmasına karar verilir. Çekişmeli davada gösterilen tanık sayısı, bilirkişi ücreti gibi eklenen harçlar mahkeme tarafından dava süresince belirlenerek ifa edilmelidir.

Boşanma Dava Dilekçesi Örneği

Bir boşanma dava dilekçesi hazırlanırken dikkat edilmesi gereken ve dilekçede bulunması gereken unsurlar vardır. Avukat aracılığı ile açılan davalarda avukat tarafından hazırlanabildiği gibi, dilekçe kurallarına uymak kaydı ile davacı tarafından da hazırlanabilir.

Dilekçede bulunması gereken unsurlar;

 • Dilekçede hangi adliye ve hangi aile mahkemesi olduğu belirtilmeli
 • Davacı adı soyadı
 • Davacı TC. kimlik numarası
 • Davacı adresi
 • Davalı adı soyadı
 • Davalı TC. kimlik numarası
 • Davalı adresi
 • Konu
 • Açıklamalar maddeler halinde
 • Deliller
 • Tanık adı soyadı, kimlik numarası ve adresi
 • Sonuç ve istem
 • Varsa ekler; belge, cd
 • Anlaşmalı boşanma ise boşanma protokolü esas alınır

Bu belgeler, dava dilekçesi, nüfus cüzdan fotokopisi, yeni kullanılacak olan yeşil hukuk dosyası ile aile mahkemesine gönderilmek üzere harçlar yatırılır, mahkeme dosyasına istinaden taranır ve boşanma davası nihayet açılır.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Hukuki sorularınız için Bizi Arayabilirsiniz: